en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG220_1

Betongkonstruksjoner

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir studentene forståelse av dimensjoneringsprinsipper og mekanikken til armert betong, og gjør dem i stand til å dimensjonere ulike betongelementer, inklusivt plater, bjelker og søyler. Faget dekker også oppførsel og styrke av armerte betongelementer utsatt for bøyning, skjær, torsjon og aksialkrefter.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene ha en grunnleggende forståelse av prinsippene i armert betong og kunnskap om praktisk beregning av vanlige betong bjelker, plater, søyler og vegger.

Innhold

  • Prinsipper for lastpåkjenning og lastvirkninger.
  • Prinsippfor bøyningspåkjente armerte betongtverrsnitt i bruks- og bruddgrensetilstand.
  • Beregning av armering for moment, skjær og forankringslengder.
  • Praktisk beregning av toveisplater.
  • Beregning av nedbøyning.
  • Bruk av aktuelle regler. Teoretisk minimumsarmering.
  • Beregning av riss og rissvidder.
  • Kapasitet for tverrsnitt med kombinerte lastvirkninger (moment om begge akser og normalkraft). Beregning av slanke søyler.
  • Praktisk beregning av uarmert og symmetrisk armert søyler og vegger. Konstruksjonsregler og utforming.

Forkunnskapskrav

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Anbefalte forkunnskaper

BYG205 Konstruksjonsmekanikk 2

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FOpplyses før eksamen.1)
Tillatte hjelpemidler til eksamen:
Norsk Standard: NS-EN 1992-1-1:2004+NA: 2008,
Norsk Standard: NS-EN1990: 2002+NA: 2008,
Norsk Standard: NS-EN 1991-1-1: 2002+NA: 2008,
Formelbok Stålkonstruksjoner
Formelsamling (Transformed sections),
m-n diagrammer,
Godkjent kalkulator,
Nødvendige ligninger in A4 papir (håndskrevet eller printet)
Ordbok
1) Se nærmere beskrivelse av tillatte hjelpemidler under.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Obligatoriske øvinger: 8 øvinger.
6 av de totalt 8 obligatoriske øvingene må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Laboratoriearbeid : testing av armert betong bjelke (Oppmøte er obligatorisk)

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Samarakoon Mudiyansele Samindi Samarakoon
Faglærer
Chavin Nilanga Naotunna Naotunna Palliya Guruge , Samarakoon Mudiyansele Samindi Samarakoon
Ansvarlig laboratorieøvelser
Samdar Kakay
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

5 timer forelesning og 2 timer øvinger per uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. Laboratoriearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Betongkonstruksjoner 1 (BIB500_1) 5
Betongkonstruksjoner 2 (BIB530_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020

Historikk