en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG215_1

Kulturmiljø og byutvikling

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Faget gir kunnskap om byutvikling i lys av eksisterende kulturmiljø.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten ha
 • Innsikt i prinsipper for styring av byers utvikling og fornyelse
 • Kunnskap om byhistorie og byplanleggingshistorie
 • Kunnskap om norsk byggeskikk og europeisk stilhistorie
 • Kjennskap til lovverk, forskrifter og vedtekter for kulturminnevern
 • Kjennskap til hvordan vern og fornyelse av bygningsmassen administreres
 • Kunnskap om hvordan den eksisterende infrastrukturen har utviklet seg og bebyggelsen er blitt oppført
 • Vurderingsgrunnlag for kulturmiljø i transformasjonsområder

Etter fullført kurs skal studenten kunne
 • Gjennomføre analyser av bylandskapet
 • Gjennomføre en kulturhistorisk vurdering av et bygningsmiljø
 • Gi anbefalinger ift bevaring eller fornying

Generell kompetanse
 • Kjenne prinsipper for vern og forvaltning av bygningsmiljøer
 • Kjenne prinsipper for areal- og transportplanlegging i urbane situasjoner
 • Kunne lage evalueringer og anbefalinger for transformasjonsområder

Innhold

Faget gir kunnskap om byutvikling i lys av eksisterende kulturmiljø. Denne kunnskapen skal brukes for å kunne faglig evaluere konflikten mellom bevaring og utbygging. Det gis innsikt i bylandskapsanalyser, prinsipper for byforming og byfornying, samt byens infrastruktur. Relaterte tema er byggeskikk, stilhistorie, kulturminnevern og antikvariske vurderinger.

Forkunnskapskrav

ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Anbefalte forkunnskaper

BYG105 Stedsforståelse og Byteori, BYG110 Byrommet, BYG120 Områdeplanlegging, BYG130 Vegplanlegging

Eksamen/vurdering

Mappevurdering og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen2/53 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Mappevurdering3/5 A - F
Vurderingen i emnet består av en skriftlig eksamen som teller 40% og en mappevurdering som teller 60%. Mappevurderingen består av en gruppe-/prosjektoppgave og en individuell oppgave.
Hvis studenten stryker i en del av mappen, må han/hun ta mappevurderingen på ny neste år.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk oppmøte til prosjektarbeidet, og bidrag til gruppearbeid skal dokumenteres.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Anne Merete Skogland
Faglærer
Daniela Müller-Eie
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og veiledning.
Prosjektoppgave i grupper, som skal beskrive og analysere et studieområde og komme med forslag til løsninger på hvordan byutviklingen i studieområdet bør styres. Veiledning i grupper med obligatorisk oppmøte. Bidrag til gruppearbeid må dokumenteres.
Individuell oppgave.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bygningsvern og byutvikling (BIB640_1) 10
Rehabilitering av bygninger (BIB210_1) 5
Urban transformasjon (BIB480_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Selberg, K. A. (2002). Gaten som by- og stedsformer. Oslo: Statens Vegvesen.
Miljøverndepartmentet. (1993). Stedsanalyse - Innhold og Gjennomføring. In Miljøverndepartmentet (Ed.).
Fortidsminneforening. (1988). Gode Råd om Hus og Stil. In F. t. n. F. Bevaring (Ed.).
Litteratur om byfornyelse, og lovverk som omhandler den eksisterende bebyggelsen og bygningsmiljøer. Supplerende materiale blir lagt ut på Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk