en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG200_1

Stålkonstruksjoner

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset gir en Introduksjon til egenskaper av stål, oppførsel av stålkonstruksjoner, tilsvarende brudd / svikt scenarier og konstruksjonsfilosofi. Kurset gir i hovedsak en grunnleggende forståelse av til å konstruere prinsipper av stålelementer i bruk-, brudd- og utmattingsgrensetilstand alt etter Eurocode og Norsk standard. Kurset tar også for seg noen casestudier.

Læringsutbytte

Etter kurset skal studentene være i stand til å konstruere stålelementer i strekk, trykk, bøyning, aksielt belastede elementer utsatt for bøyning og torsjon i bruk-, brudd- og utmattingsgrensetilstand. Studentene skal være i stand til å gjenkjenne bruddmodeller, som skyldes skader, erosjon eller utmatting, samt kunne vedlikeholde og utbedre skadede stålelementer.

Innhold

Introduksjon til stålkonstruksjoner. Egenskaper og oppførsel av konstruksjonsstål. Konstruksjonsfilosofi og norske standarder; anvendelser. elastisk og plastisk design. Normal krefter, moment, skjær og vipping. Konstruksjoner utsatt for kombinasjon av krefter. Torsjon, tynnveggede konstruksjoner og knutepunkt i bruks-, brudd- og utmattingsgrensetilstand. Alt etter norsk standard. Introduksjon til NORSOK og regler for bærende konstruksjoner til havs. Introduksjon til andre metalliske materialer for bærende konstruksjoner, f.eks. aluminium

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger
75% av de obligatoriske regneøvingene (totalt 8) må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Ansvarlig laboratorieøvelser
Samdar Kakay
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og 2 timer regneøvinger per uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Stålkonstruksjoner 1 (BIB520_1) 5
Stålkonstruksjoner 2 (BIB510_1) 5

Åpent for

Bachelornivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

- Eurocode 3: Design of steel structures, Part 1-1, 1-5, 1-8 and 1-9.
- STÅLKONSTRUKSJONER” profiler og formler.
- Per Kristian Larsen: Dimensjonering av stålkonstruksjoner (2. utgave), Tapir.
Støtte litteratur: Stålhåndbok nr 3 2010.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk