en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG140_1

Konstruksjonsmekanikk 1

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Statikk: Kraft og kraftsystem, plane kraftsystem, sammensatte plane konstruksjoner,fagverk, tyngdepunkt, bøyemoment-, skjærkraft- og normalkraftdiagram, statisk bestemte bjelker og rammer, deformasjoner.
Fasthetslære: Spenningsbegrepet, plan og tredimensjonal spenningstilstand, tøyninger, elastiske materialer, spenninger i bjelker

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten:
- kjenne til de grunnleggende begrepene innen statikk og fasthetslære
- kunne beregne opplagerkrefter i statisk bestemte konstruksjoner, basert på kjente ytre krefter
- kunne beregne deformasjoner i statisk bestemte konstruksjoner
- kunne beregne snittkrefter i statisk bestemte konstruksjoner og tegne diagram for disse
- kunne beregne spenninger og tøyninger over et tverrsnitt i et konstruksjonselement under kraftpåvirkning eller temperaturendring
- kunne dimensjonere enkle statisk bestemte konstruksjoner og konstruksjonselementer

Innhold

Statikk: Kraft og kraftsystem, plane kraftsystem, sammensatte plane konstruksjoner,fagverk, tyngdepunkt, bøyemoment-, skjærkraft- og normalkraftdiagram, statisk bestemte bjelker og rammer, deformasjoner.
Fasthetslære: Spenningsbegrepet, plan og tredimensjonal spenningstilstand, tøyninger, elastiske materialer, spenninger i bjelker.

Forkunnskapskrav

MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FBestemt enkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regneøvelser
Totalt 8 obligatoriske regneøvinger. 3/4 av de obligatoriske regneøvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs

Fagperson(er)

Faglærer
Mudiyan Nirosha Damayanthi Adasooriya
Emneansvarlig
Mudiyan Nirosha Damayanthi Adasooriya
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

5 timer forelesninger og 2 timer regneøvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Konstruksjonsmekanikk 1 (BIB120_1) 10

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk