en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG140_1

Konstruksjonsmekanikk 1

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Statikk: Kraft og kraftsystem, plane kraftsystem, sammensatte plane konstruksjoner,fagverk, tyngdepunkt, bøyemoment-, skjærkraft- og normalkraftdiagram, statisk bestemte bjelker og rammer, deformasjoner.
Fasthetslære: Spenningsbegrepet, plan og tredimensjonal spenningstilstand, tøyninger, elastiske materialer, spenninger i bjelker

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten:
- kjenne til de grunnleggende begrepene innen statikk og fasthetslære
- kunne beregne opplagerkrefter i statisk bestemte konstruksjoner, basert på kjente ytre krefter
- kunne beregne deformasjoner i statisk bestemte konstruksjoner
- kunne beregne snittkrefter i statisk bestemte konstruksjoner og tegne diagram for disse
- kunne beregne spenninger og tøyninger over et tverrsnitt i et konstruksjonselement under kraftpåvirkning eller temperaturendring
- kunne dimensjonere enkle statisk bestemte konstruksjoner og konstruksjonselementer

Innhold

Statikk: Kraft og kraftsystem, plane kraftsystem, sammensatte plane konstruksjoner,fagverk, tyngdepunkt, bøyemoment-, skjærkraft- og normalkraftdiagram, statisk bestemte bjelker og rammer, deformasjoner.
Fasthetslære: Spenningsbegrepet, plan og tredimensjonal spenningstilstand, tøyninger, elastiske materialer, spenninger i bjelker.

Forkunnskapskrav

MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FBestemt enkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regneøvelser
Totalt 8 obligatoriske regneøvinger. 3/4 av de obligatoriske regneøvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs

Fagperson(er)

Faglærer
Mudiyan Nirosha Damayanthi Adasooriya
Emneansvarlig
Mudiyan Nirosha Damayanthi Adasooriya
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

5 timer forelesninger og 2 timer regneøvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Konstruksjonsmekanikk 1 (BIB120_1) 10

Åpent for

Bachelornivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

1. R. C. Hibbeler "Engineering Mechanics : Statics", 14th edition in SI units, 2012, Pearson/Prentice Hall..
2. R C. Hibbeler, "Mechanics of Materials", 9th edition in SI units, 2013, Pearson/Prentice Hall.
Støttelitteratur: 1. Fridtjov Irgens, "Statikk", 6. Utgave, Tapir, 2005. 2. Fridtjov Irgens, "Fasthetslære", 6. Utgave, Tapir, 2006.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk