en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG125_1

Vann og avløp

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten ha basiskunnskaper og ferdigheter innen dimensjonering og utforming av vann og avløpsystemer.
Dette inkluderer blant annet innføring i urban hydrologi, VA-hydraulikk, vannkvalitet og vann forurensning, vannkilder og vanninntakk, vannbehov og overføring og distribusjon av forsyningsvann, og håndtering av overvann.
Kunskaper om dimensjonering og utforming av vann og avløpsystemet vil være et sentralt tema.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten skulle ha godt kunnskaper om
 • elementer av vann og avløp-teknikk
 • dimensjonering og utforming av anlegg for vann og avløp system
 • planlegging og prosjektering av vann og avløp systemet
 • utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp
 • bruk av dataverktøy for bruk i VA-teknikk


Ferdigheter
 • Kunne planlegge og prosjektering av vann og avløp systemet, inkl valg av utstyr og bruk av metode
 • Kunne bruke dataprogrammer til å planlegge og prosjektere
 • Kjenne lovgivning, normaler og tekniske- og estetiske formingsparameter


Generell kompetanse
 • Etablere et godt kunnskapsnivå innenfor VA-teknikk
 • Kandidaten har kunnskap om søknadsprosedyrer og regelverk som må følges innenfor fagområdet
 • Kunne planlegge og presentere en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter, både skriftlig og grafisk

Innhold

Innføring i Hydraulikk for Vann. Vannforsyning: Vannkvalitet, vannforsyningkilder, kapasitet av vannkilder, inntak, overføring og ledningssystem. Avløp: Utforming og planlegging av ledningssystem, spesielle konstruksjoner, utslipp, separate avløpsanlegg og behandling av avløpsvann, miljøkonsekvenser.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen og obligatoriske oppgaver1/14 timerA - FAlle skriftlige.
Totalkarakter bestemmes av skriftlig eksamen og karakter på to obligatoriske innleveringer. Innleveringene blir vurdert med karakter A-F. Skriftlig eksamen teller 50% og de obligatoriske innleveringene teller 50%.
Obligatoriske innleveringene (50%) består av to deler: en gruppearbeid som dimensjonering teller 20% og en gruppearbeid som tekniske planer teller 30%.

Totalkarakter settes av faglærer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ari Krisna Mawira Tarigan
Faglærer
Guzman Cruz Rodriguez
Ansvarlig laboratorieøvelser
Andreas Skaare
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Mellom 4 og 6 timer forelesninger og øvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vann og avløp (BIB620_1) 10

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer. 50% skriftlig eksamen og 50% prosjektoppgave. Karakterskala A-F.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk