en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG125_1

Vann og avløp

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten ha inngående kunnskap om dimensjonering og utforming av Vann- og Avløpsanlegg. Dette inkluderer blant annet innføring i Hydraulikk for vann, vannforsyning og avløp.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten ha
  • kunnskap om dimensjonering
  • kunnskap om utforming av anlegg for vannforsyning, spillvann og overvann.

Innhold

Innføring i Hydraulikk for Vann. Vannforsyning: Vannkvalitet, vannforsyningkilder, kapasitet av vannkilder, inntak, overføring og ledningssystem. Avløp: Utforming og planlegging av ledningssystem, spesielle konstruksjoner, utslipp, separate avløpsanlegg og behandling av avløpsvann, miljøkonsekvenser.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prøve og øving1/14 timerA - FAlle skriftlige.
Totalkarakter bestemmes av skriftlig eksamen og karakter på to obligatoriske innleveringer. Innleveringene blir vurdert med karakter A-F.
Skriftlig eksamen teller 50% og de obligatoriske innleveringene teller 50%. Totalkarakter settes av faglærer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs

Fagperson(er)

Faglærer
Benjamin Pettersen, Ari Krisna Mawira Tarigan , Einar Holven, Thor Johan Aksland
Studiekoordinator
Marianne Sun May Per
Emneansvarlig
Rolv Arnstein Øvrelid
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen , Tore Markeset

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og øvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vann og avløp (BIB620_1) 10

Åpent for

Bachelornivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer. 50 % eksamen og 50% prosjektoppgave.

Litteratur

Ødegaard, Hallvard (red.), Vann- og Avløpsteknikk, 2. utgave 2014, Norsk Vann.
Utlevert materiale.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 30.05.2020

Historikk