en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG105_1

Stedsforståelse og Byteori

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en introduksjon til både historiske og nåtidens urbane teorier, i forhold til planlegging og utforming. I tillegg innføres verktøy for å forstå, beskrive og vurdere eksisterende bysituasjoner.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha
 • Grunnleggende kunnskap om byplanleggings-, urban design- og arkitektur-teori og -historie
 • Forståelse for urbane omgivelser som både fysisk, semantisk og estetisk realitet
 • Forståelse for steders kvaliteter
 • Grunnleggende innsikt i byutviklingsteorier og deres anvendelse, samt relevante tekster
 • Innsikt i grunnleggende brukerbehov

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne
 • Bruke Adobe Photoshop, Illustrator og InDesign
 • Utføre enkle romlige analyser og stedsanalyser
 • Beskrive og tolke bysituasjoner ved hjelp av tematiske analyser

Studentene skal også ha opparbeidet generell kompetanse i
 • Grafisk og muntlig representasjon og analyse av eksisterende urbane omgivelser
 • Å kunne uttrykke egne ideer grafisk (frihåndstegninger, skisser, fotomontager, diagrammer, osv.)
 • Å forstå og diskutere faglitteratur
 • Faglig formidling av teoretiske og konseptuelle valg for egne prosjekter

Innhold

Kurset gir en introduksjon til både historiske og nåtidens urbane teorier, i forhold til planlegging og utforming. I tillegg gir kurset en introduksjon til verktøy for å forstå og vurdere eksisterende bysituasjoner. Tema i kurset er byplan- og arkitekturhistorie, byplanteori; og det gis en innføring i romforståelse og stedsanalyse.
Emner som blir behandlet er form og formspråk, sted og stedsforming, by- og gatemønster, plasser og byrom, samt en introduksjon til relevante teorier som er knyttet til formgivning av byer og byrom. Hensikten er å oppnå et kunnskapsnivå som tillater å utføre faglige analyser og evalueringer av urbane omgivelser i lys av relevant teori, og knytte egen utformingsarbeid opp mot eksisterende byteorier.

Forkunnskapskrav

ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Eksamen/vurdering

Prosjektoppgave og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen2/53 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Prosjekt3/57 dagerA - F
Vurderingsformen i emnet består av prosjekt og skriftlig eksamen. Prosjektet teller 60% og skriftlig eksamen teller 40%.
Dersom studenten ikke består prosjektet eller ønsker å forbedre karakteren må han/hun ta prosjektet på nytt igjen neste år.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske undervisningsaktiviteter
Alle øvelser, seminarer og gruppe-/prosjektarbeid må være godkjent. Studenter som ikke har fått godkjent de obligatoriske aktivitetene vil ikke få tilgang til vurdering i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Daniela Müller-Eie
Faglærer
Jon Bjelland , Ana Llopis Alvarez
Ansvarlig laboratorieøvelser
Guzman Cruz Rodriguez , Andreas Skaare
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Kunnskapsformidlingen i faget skjer gjennom en forelesningsrekke og litteraturseminarer. I tillegg finnes det selvstendige gruppeøvelser og individuelt prosjektarbeid som innebærer veiledning og fremvisninger.
Veiledningen foregår i undervisningstid og deltakelsen er obligatorisk. For gruppearbeid gjelder at alle gruppemedlemmer må være tilstede og bidrag til gruppearbeid skal dokumenteres. Deltakelse i øvelsene og litteratureseminaerer må være godkjent for å få levere prosjekt og delta i skriftlig eksamen.
Det inngår også et kurs i bruk av Adobe Photoshop, Illustrator og InDesign.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Arkitekturforståelse (BIB360_1) 5
Arkitektur og sted (BIB430_1) 5
Arkitektur og sted (BIB110_1) 5

Åpent for

Studenter på 5-årig masterstudiet i byplanlegging og bachelorstudiet i bygg.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020

Historikk