en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BYG102_1

Byggematerialer og geoteknikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende forståelse av bygningsfysikk og bruk av materialer i bygninger. Videre skal studenten ha fått en grunnleggende forståelse av geotekniske problemstillinger, og kunne utføre enklere beregninger.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende forståelse av bygningsfysikk og bruk av materialer i bygninger. Videre skal studenten ha fått en grunnleggende forståelse av geotekniske problemstillinger, og kunne utføre enklere beregninger.

Innhold

Materialdelen av emnet ser på aktuelle materialer som inngår som bærende deler av konstruksjoner i Bygg og Anlegg. Aktuelle materialer kan være: betong, stål, aluminium, trematerialer, tegl, stein, asfalt.
Spesielt for betong ses på proporsjonering, delmaterialer, fremstilling, forhold ved herding og konsekvens for egenskaper til den ferdige betongen.
Geoteknikk: Introduksjon til geologi, opphavet til løsmassene, jordartenes fysiske egenskaper, porer og fasthet, stabilitetsberegninger av skråninger, aktivt og passivt jordtrykk, fundamentering på leire og sand, pælefundamentering, setninger ,vannstrømming i jord.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent formelsamling.
Godkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer/øvinger som må være bestått før adgang til eksamen
Alle obligatoriske labøvinger, totalt 10, må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Labøvinger har obligatorisk deltagelse og inkluderer rapporter som må godkjennes.

Fagperson(er)

Faglærer
Christian Linde Olsen, Ashish Aeran , Jarle Berge, Mudiyan Nirosha Damayanthi Adasooriya , Einar Holven, Thor Johan Aksland
Emneansvarlig
Yanyan Sha , Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Ansvarlig laboratorieøvelser
Guzman Cruz Rodriguez , Samdar Kakay
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 6 timer forelesninger og øvinger pr uke. Obligatoriske labøvinger og obligatorisk innlevering av rapporter.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bygningsmaterialer (TE0423_1) 5
Bygningsmaterialer (TE0423_A) 5
Geoteknikk (TE0081_1) 5
Geoteknikk (TE0081_A) 5
Geoteknikk (BIB130_1) 5
Bygningsteknologi (BIB140_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Aarhaug, Olav R. Geoteknikk
Gjerp, P., Opsahl, M., Smeplass S. Grunnleggende betongteknologi. Byggnæringens forlag.
Sandaker, B. N., Sandvik, M., og Vik, B. (2014). Materialkunnskap. Byggenæringens forlag.
Resten av pensum vil bli lagt ut på Canvas.
Anbefalt tilleggslitteratur: Byggforsk - Trehus


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk