en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY253_2

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnets fokus er det medisinske grunnlaget for utøvelse av sykepleie. Emnet skal gi innsikt i ulike sykdommers årsaker, symptomer/tegn, sykdomsprosesser, behandling og prognose. Emnet omfatter også farmakologi som gir kunnskap om bruken av legemidler og deres virkninger og bivirkninger. Kunnskap om dette, gir sykepleieren kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av ulike behandlinger.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten
  • kan gjøre rede for årsaker, symptomer, prognose og behandlingsformer ved ulike skader/sykdommer
  • kan gjøre rede for ulike medikamentgrupper med vekt på administrasjonsform, virkninger, bivirkninger og interaksjoner ved medikamentell behandling av de vanligste medisinske sykdommer

Ferdigheter
Kandidaten
  • mestrer å anvende medisinske kunnskaper i sine sykepleiefaglige vurderinger og tiltak
  • mestrer å observere og vurdere virkninger og ev. bivirkninger av gitte legemidler

Generell kompetanse
Kandidaten
  • kan planlegge og gjennomføre aktuelle observasjoner og tiltak overfor pasienter med ulike symptomer, skader og sykdommer
  • kan vurdere aktuelle tiltak i forebygging av livsstilssykdommer

Innhold

Farmakologi 2
Sykdomslære innenfor områdene:
Nyrer- og urinveier
Mannlige kjønnsorganer
Mage- og tarmkanalen
Lever, galle- og bukspyttkjertel
Endokrinologi
Blodsykdommer
Immunologi
Nevrologi
Skader/sykdommer i bevegelsesapparatet
Hudsykdommer
Geriatri
Sykdommer i øyet
Sykdommer i øre, nese, hals
Traumatologi

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
MC-test1/13 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Bodil Bø
Emneansvarlig
Elisabeth Jonassen Harbin

Arbeidsformer

Forelesninger, selvstudium og digitale læringsverktøy.

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk