en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY253_2

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnets fokus er det medisinske grunnlaget for utøvelse av sykepleie. Emnet skal gi innsikt i ulike sykdommers årsaker, symptomer/tegn, sykdomsprosesser, behandling og prognose. Emnet omfatter også farmakologi som gir kunnskap om bruken av legemidler og deres virkninger og bivirkninger. Kunnskap om dette, gir sykepleieren kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av ulike behandlinger.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
  • kan gjøre rede for årsaker, symptomer, prognose og behandlingsformer ved ulike skader/sykdommer
  • kan gjøre rede for ulike medikamentgrupper med vekt på administrasjonsform, virkninger, bivirkninger og interaksjoner ved medikamentell behandling av de vanligste medisinske sykdommer

Ferdigheter
Kandidaten:
  • mestrer å anvende medisinske kunnskaper i sine sykepleiefaglige vurderinger og tiltak
  • mestrer å observere og vurdere virkninger og ev. bivirkninger av gitte legemidler

Generell kompetanse
Kandidaten:
  • kan planlegge og gjennomføre aktuelle observasjoner og tiltak overfor pasienter med ulike symptomer, skader og sykdommer
  • kan vurdere aktuelle tiltak i forebygging av infeksjon- og livsstilssykdommer

Innhold

Farmakologi 2
Sykdomslære innenfor områdene:
Nyrer- og urinveier
Mannlige kjønnsorganer
Mage- og tarmkanalen
Lever, galle- og bukspyttkjertel
Endokrinologi
Blodsykdommer
Revmatologi
Nevrologi
Skader/sykdommer i bevegelsesapparatet
Hudsykdommer
Geriatri
Sykdommer i øyet
Sykdommer i øre, nese, hals
Traumatologi

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/1 A - F
Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Bodil Bø
Emneansvarlig
Elisabeth Jonassen Harbin

Arbeidsformer

Forelesninger, selvstudium og digitale læringsverktøy.

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres
i Canvas senest innen semesterstart. Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet.
Kirkevold, M., Brodkorp, K., & Hylen Ranhoff, A. (Red.) (2014). Geriatrisk sykepleie. (2. utg.) Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 28 (s. 390-406), kap. 30 (s. 438-450), kap. 32-35 (s. 464-518).
Nordeng H. & Spigset, O. (2018). Legemidler og bruken av dem. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.
Kap. 7 (s. 89-97), kap. 11 (s. 157-163), kap. 13- 15 (s. 173- 205), kap. 17-19 (s. 225-257), kap. 21-23 (s.269-296), kap. 26 (317-323).

Ørn, S., Mjell, J. & Back-Gansmo, E. (Red). (2016). Sykdom og behandling. (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 3 (s. 53-65), kap. 6 (s. 113-125) kap. 10 (s. 203-215) kap. 12-18 (s. 253-399), kap. 22-24 (s. 455-526), kap. 28 (s. 563-573), kap. 30 (s. 593-601).


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk