en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY252_2

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnets fokus er det medisinske grunnlaget for utøvelse av sykepleie. Emnet skal gi innsikt i ulike sykdommers årsaker, symptomer/tegn, sykdomsprosesser, behandling og prognose. Emnet omfatter også farmakologi som gir kunnskap om bruken av legemidler og deres virkninger og bivirkninger. Innsikt i disse temaene, gir sykepleier kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av ulike behandlinger.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten
  • kan gjøre rede for årsaker, symptomer, prognose og behandlingsformer ved ulike skader/sykdommer
  • kan gjøre rede for ulike medikamentgrupper med vekt på administrasjonsform, virkninger, bivirkninger og interaksjoner ved medikamentell behandling av de vanligste medisinske sykdommer og ved kirurgi

Ferdigheter
Kandidaten
  • mestrer å anvende kunnskap fra medisinske fag i sine sykepleiefaglige vurderinger og tiltak
  • mestrer å observere og vurdere virkninger og ev. bivirkninger av gitte legemidler

Generell kompetanse
Kandidaten
  • kan planlegge og gjennomføre aktuelle observasjoner og tiltak overfor pasienter med ulike symptomer, skader og sykdommer
  • forstår sykdomsprosesser i relasjon til samfunnsmessige forhold, herunder livsstilssykdommer og epidemiologi for infeksjonssykdommer.
  • har innsikt i hvordan livsstils- og infeksjonssykdommer kan forebygges

Innhold

Farmakologi 1
Patologi
Syre/base, væske/elektrolyttbalanse
Anestesi
Sykdomslære innenfor områdene:
Hjerte/karsystemet
Respirasjonsorganene
Infeksjoner
Mammae
Psykiatri
Gynekologi og Obstetrikk
Pediatri

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
MC-test1/13 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Fagperson(er)

Faglærer
Knut Ørnes Brodahl
Studieprogramleder
Bodil Bø
Emneansvarlig
Elisabeth Jonassen Harbin

Arbeidsformer

Forelesninger, selvstudium og digitale læringsverktøy.

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk