en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSY161_1

Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet består av to deler:
 • Del I: Anatomi, fysiologi og biokjemi
 • Del II: Mikrobiologi og smittevern

Del I omhandler kroppens anatomiske struktur, oppbygningen av organer og deres fysiologiske og biokjemiske prosesser. I tillegg vil studenten få kunnskap om hvordan de enkelte organene og organsystemene fungerer hver for seg og i et samspill med hverandre slik at den friske kroppen fungerer som en enhet. Del II gir en innføring i mikrobiologi, det vil si læren om mikroorganismene og deres angrepsmekanismer på mennesket. Smittevern og korrekt bruk av antibiotika for å redusere resistensutvikling er sentralt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten:
 • Har bred kunnskap om menneskekroppens anatomi og fysiologi
 • Har bred kunnskap om smittestoffer, smitterisiko og infeksjonsforebyggende tiltak
 • Har kunnskap om biokjemi, mikrobiologi, antibiotikabruk og resistensutvikling


Ferdigheter
Kandidaten:
 • Kan iverksette smitteverntiltak for å forhindre spredning av uønskede mikrober


Generell kompetanse
Kandidaten:
 • Har innsikt i sammenhengen mellom menneskekroppens anatomi, fysiologi og biokjemi og utøvelse av sykepleie
 • Har innsikt i betydningen av infeksjonsforebyggende tiltak
 • Kan reflektere og kritisk vurdere betydningen av korrekt bruk av antibiotika for å hindre resistensutvikling

Innhold

Del I
 • Anatomi, fysiologi og biokjemi Grunnleggende kunnskap og begreper
 • Cellenes oppbygning og struktur
 • Genetikk og arv
 • Histologi - vev
 • Blodet
 • Sirkulasjonssystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Nervesystemet
 • Det endokrine systemet/hormonsystemet
 • Sansene
 • Immunsystemet
 • Muskel- og skjelettsystemet
 • Fordøyelsessystemet
 • Nyrene og urinveiene
 • Væskebalanse og syre-base-regulering
 • Forplantningsorganene
 • Huden
 • Temperaturreguleringen


Del II
 • Mikrobiologi og smittevern Smittestoffenes oppbygning og egenskaper
 • Mikroorganismenes angrepsmekanismer og smittekjeden
 • Smittevernstiltak
 • Antibiotikabruk og resistensutvikling
 • Ferdighetstrening
   Praktisk smittevern
 • Forkunnskapskrav

  Ingen.

  Eksamen/vurdering

  To skriftlig skoleeksamener
  Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
  Skriftlig skoleeksamener1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
  Flervalgseksamen0/11 timeBestått - Ikke beståttIngen hjelpemidler tillatt
  Skriftlig eksamen i emnet består av nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.
  Studenten må bestå begge deleksamener for å få samlet karakter i emnet. Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

  Konsekvenser ved ikke bestått eksamen
  Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

  Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

  100% tilstedeværelse på ferdighetstrening
  Vilkår for å gå opp til eksamen
  1. 100% tilstedeværelse i ferdighetstrening. Det er krav om at studenten stiller forberedt.


  Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
  Vedrørende vilkår 1:
  • Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte i ferdighetstrening. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening gis ett nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt i timeplanen. Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening fratar studenten adgang til flervalgseksamen i BSY161.

  Fagperson(er)

  Faglærer
  Knut Ørnes Brodahl
  Emneansvarlig
  Elisabeth Jonassen Harbin
  Studieprogramleder
  Bodil Bø

  Arbeidsformer

  Forelesning, studentaktive arbeidsformer, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, ferdighetstrening, selvstudium.

  Emneevaluering

  Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

  Litteratur


  Lenke til pensumlitteratur


  Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

  Sist oppdatert: 17.09.2020

  Historikk