en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSS360_1

Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hverdagens sosiologi: med utgangspunkt i globale spørsmål i den moderne verden vil vi fokusere på de grunnleggende sosiologiske ideene og sentrale spørsmål om teorier og begreper relatert til globalisering og hverdag. Målet med dette kurset er å utvide studentenes forståelse av sosiologiske perspektiver ved å undersøke effekten av globalisering på folks hverdag. Særlig fokus vil bli gitt til sosiologiske teorier og begreper om områder med moderne samfunnsmessige og politiske bekymringer samt sosiologiske teorier om hverdagens analyse. Noen av temaene som vil bli dekket er sosiologi av sosiale bevegelser; følelsenes sosiologi; kjønnssosiologi; sosiologi for digitale teknologier og det legges vekt på hvordan forskjellige sosiologiske perspektiver konseptualiserer og studerer slike spørsmål. Dette kurset vil være strukturert på en måte å hjelpe studenter med BA-oppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt kurs forventes studentene å ha tilegnet seg kunnskap om:
  • Sentrale spørsmål knyttet til globaliseringens innflytelse på hverdagen.
  • Sentrale perspektiver og teorier om globalisering og hverdagsliv.
  • Forholdet mellom globalisering og sosial ulikhet i hverdagen

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studentene kunne:
  • Bruke sosiologiske perspektiver, teorier og begreper på analysen av globale og sosiale fenomener i hverdagen.
  • Gjøre sosiologibegrepene og teoriene i hverdagen relevante for samfunnsdebatter.
  • Analysere implikasjonene av globalisering på hverdagen.

Generell kunnskap
  • Studentene skal utvikle en sosiologisk forståelse av forholdet mellom globalisering, sosial endring og hverdag.
  • Basert på sosiologisk teori og begreper i hverdagen, skal studenten ha en godt utviklet plattform for kritisk sosiologisk analyse og kunne reflektere og analysere ulike globale prosessers innvirkning på hverdagen.

Innhold

Kurset introduserer forskjellige perspektiver og problemstillinger innen sosiologien i hverdagen og fokuserer på globaliseringens innvirkning på hverdagen vår. Emnet er basert på sosiologiske teorier om globalisering, digitalisering og sosial ulikhet, og diskuterer dens anvendelse i hverdagen. Kurset beveger seg mellom sosiale fenomener på både makro- og mikronivå og diskuterer anvendelsen av sosiologiske perspektiver på spesifikke sosiale forhold.

Forkunnskapskrav

De obligatoriske sosiologikursene i første år av bachelorprogrammet i sosiologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/13 dagerA - FAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk aktivitet
De obligatorisk arbeidene må fullføres og bestås for å gå opp til eksamen, også onlineoppgaver er obligatoriske for å bli registrert til avsluttende eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hande Eslen Ziya

Arbeidsformer

Emnet vil ha en kombinasjon av blandet undervisning, med konvensjonelle ukentlige forelesninger og undervisning i Canvas.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Evaluering skjer i samsvar med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjemaer og / eller samtaler i samsvar med gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk