en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSS285_1

Mikrososiologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette kurset vil introdusere studentene til sosiologisk sosialpsykologi som er et forskningsområde også kjent som mikrososiologi. Det vil starte med en introduksjon av klassisk arbeid innen dette stipendet, og deretter vil det dekke lesninger fra noen av de mest moderne tilnærmingene til studiet av selvoppfatninger og identitet, erkjennelse, følelser (for eksempel, kjærlighet, skam, spenning og sinne), liten gruppe dynamikk og sosial orden.
Den underliggende ideen bak dette kurset er å presentere en rekke teoretikere og forskere i en historisk kontekst slik at de er i dialog med hverandre. På denne måten skal elevene forstå at det er en samtale som ligger til grunn for utviklingen av feltet, og at logikken i denne samtalen er roten til intellektuelt og vitenskapelig arbeid.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført modulen skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte når det gjelder kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanser:
Kunnskap
  • Identifisere og evaluere de sentrale teoriene, konseptene og debattene som definerer feltet mikrososiologi.
  • Forstå forskjellige vitenskapelige metoder som brukes i sosiologisk sosialpsykologi og psykologisk sosialpsykologi.
  • Forstå hvordan mikrososiologi kan brukes på studentens arbeidsliv.

Ferdigheter
  • Bruke kritiske tenkeevner og en sosiologisk fantasi i muntlige og skriftlige evner når du vurderer arten og rollen til mikroprosesser i det sosiale livet.
  • Formulere forskningsspørsmål som er basert på forståelsen av litteraturen omtalt i kurset.
  • Bruke funn og innsikt fra sosiologisk sosialpsykologi på deres arbeidsliv.

Generell kompetanse
  • Reflektere over hvordan sosiologiske konsepter fra kurset kan gjelde studentens sjanser, handlinger, fremtidige karriere og livskvalitet.
  • Bruken av sosiale spørsmål.

Innhold

Hensikten med dette kurset er å introdusere studenter til studiet av mikrososiologi et forskningsområde også kjent som sosiologisk sosialpsykologi. Studentene skal lese klassisk arbeid innen dette forskningsområdet, og deretter bli utsatt for noe av den nyeste og spennende litteraturen innen dette delområdet av sosiologi. Emnet skal ta for seg spørsmål knyttet til identitet, identitetsdannelse, sosialisering, kognisjon, smågruppedynamikk og sosial orden. Et sekundært mål med dette kurset er å gi studentene en bedre forståelse av egen og andres oppførsel. Og et tredje mål er å gi studentene kunnskap de kan anvende i sitt eget arbeidsliv (for eksempel, Jobbintervjuer, samarbeid, fruktbart løse konflikter, identitetskreative løsninger).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Det er ingen forkunnskapskrav, men det anbefales at studentene har tilegnet seg sosiologisk kunnskap fra tidligere emner i sosiologiprogrammet.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - F
Eksamen vil inneholde en blanding av flervalgsvalg, kort svar og to korte essays.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ugo Corte

Arbeidsformer

Kurset består av forelesninger og smågruppsseminarer. Studiekrav: Aktiv deltakelse i seminarene. Det forventes at alle studenter vil holde seg oppdatert på de tildelte lesningene og aktivt og innsiktsfullt delta i diskusjonene. Det er viktig at studentene leser litteraturen før hvert forelesning og seminar.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk