en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BSS270_1

Arbeidsrett for samfunnsfag

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Arbeidsrett for samfunnsfag er et juridisk fag som gir kunnskaper om hva som er rett og galt mellom partene i arbeidslivet. For eksempel tas det opp spørsmål om hvilke rettigheter en arbeidstaker har, og hva en arbeidsgiver kan forlange av sine ansatte.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene:
Kunnskaper:
  • kunne bruke de reglene som gjelder inngåelse og opphør av arbeidskontakter
  • kunne anvende reglene om hvilke alternativer som finnes til fast ansettelse
  • kjenne de ufravikelige reglene om arbeidskontrakters innhold som er nedfelt i arbeidsmiljøloven, ferieloven mm

Ferdigheter:
  • kunne identifisere relevante problemstillinger innen den individuelle arbeidsretten
  • kunne drøfte de problemstillinger en har identifisert
  • kunne foreta en kritisk vurdering av relevante spørsmål innen fagområdet

Generell kompetanse:
  • kunne løse juridiske spørsmål innen fagområdet
  • ha innsikt i det arbeidsrettslige systemets oppbygging innenfor den individuelle arbeidsrett

Innhold

Kurset starter med en kort innføring i de sentrale rettskildene i arbeidsretten. Målet er å gi studentene innsikt i hva en kan /skal legge vekt på når en skal løse arbeidsrettslige spørsmål.
Deretter går en inn på den individuelle arbeidsretten. Det legges stor vekt på hvordan en arbeidsavtale kommer i stand og hvordan den opphører. Deretter konsentrerer vi oss om de ufravikelige reglene om hva en arbeidskontrakt kan inneholde. Sentrale tema er reglene i arbeidsmiljøloven, reglene i ferieloven, reglene i diskrimineringslovene med mer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen1/15 timerA - FLovdata
Lovsamling1)
Ordbok.2)
Tariffavtaler uten kommentarer.
1) Norges lover, offisielle særtrykk av lover, utskrift fra lovdata av arbeidsmiljøloven
2) Norsk ordbok

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave
En obligatorisk innleveringsoppgave.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Svein Erik Høie

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner av oppgaver. Undervisningen er til dels felles med BRV360 Arbeidsrett.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Arbeidsrett I (BSS200_1) 5
Arbeidsrett (BRV360_1) 10

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk