en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV370_1

Skatterett I

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir oversikt over sentrale skatterettslige regler og prinsipp, med hovedfokus på personbeskatning. Emnet er praktisk nyttig og er nyttig for alle som har befatning med arbeidsliv eller virksomheter.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskaper
- Studentene skal ha god forståelse og innsikt i grunnleggende skatterettslige prinsipp og begrep og kunne anvende disse ved inntektsberegning og skatteplanlegging.
Ferdigheter
- Studentene skal kunne identifisere skatterettslige problemstillinger og drøfte disse ved anvendelse av juridisk metode ved tolkning av skattereglene.
- Studentene skal kunne beregne inntektskatt for fysiske personer.

Innhold

I emnet går man grundig inn på reglene for når en inntekt er skattepliktig eller et fradrag er fradragsberettiget, herunder reglene for når en inntekt eller fradrag skal tidsfestes. Det gis også en oversikt over hvilke fradragsmuligheter fysiske personer har og hvilke prinsipp disse reglene utledes av. I tillegg skal studentene ha oversikt over hvilke inntekter som er skattepliktlige og hvilke som er skattefrie. Det gis også en oversikt over både lovlige og ulovlige tilpasninger.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Lovdata
Lovsamling
Ordbok.1)
Utskrift av lovtekst og forskrift fra lovdata.
1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave
Informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Faglærer
Atle Wiig
Emneansvarlig
Benn Folkvord
Studiekoordinator
Ola Johan Settem

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av gruppeoppgaver.
Forventet arbeidsbelastning er 280 timer, hvordan arbeidsbelastningen fordeles mellom forelesning, arbeid med oppgaver og lesing er opp til hver enkelt.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Skatterett I (BØK420_1) 10
Skatterett I (BRE360_1) 10
Skatterett I (BØK420_1) 20

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk