en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV330_1

Rettskultur og komparativ rett

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I Rettskultur og komparativ rett skal studentene få kunnskap om hva en rettskultur er, og hvordan den blir formet og omdannet gjennom møte med rettskulturelt gods fra andre rettskulturer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha fullført emnet forventes det at studentene har tilegnet seg følgende:
1. Innen emnets del om Rettskultur
 • Kunnskap om rett som kultur
 • Kunnskap om dannelsen av rettskulturer
 • Kunnskap om møtet mellom rettskulturer
 • Kunnskap om rettskultur og resepsjon av rett, og særlig det rettskulturelle filter
 • Kunnskap om en rettskulturs ulike nivå etter Kaarlo Tuori sin modell

2. Innen emnets del om Komparativ rett - den engelske, franske og tyske rettskulturen
 • Kunnskap om karakteristika ved og skillet mellom common law- og civil law-tradisjonene
 • Kunnskap om den engelske rettskulturen
 • Kunnskap om den franske rettskulturen
 • Kunnskap om den tyske rettskulturen
 • Kunnskap om de utfordringer som EU-retten og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen stiller den engelske rettskulturen, den franske rettskulturen og den tyske rettskulturen overfor.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal være i stand til:
 • Å forklare og diskutere hvordan en rettskultur er satt sammen av de rettskulturelle faktorene konfliktløsning, normproduksjon, rettferdsideal, juridisk metode, profesjonalisering og internasjonalisering.
 • Å forklare og diskutere karakteren av disse rettskulturelle faktorene i den norske, engelske, franske og tyske rettskulturen.
 • Å kunne forklare og diskutere pågående endringer i disse rettskulturelle faktorene, og relatere disse endringene til rettens ulike nivå.

Generell kompetanse
Etter å ha fullført faget forventes det at studenten skal ha kompetanse til:
 • Å kunne formidle forståelsen som er tilegnet på en selvstendig, balansert og nyansert måte, både muntlig og i en strukturert skriftlig fremstilling.
 • Å samarbeide med andre som en deltaker som bidrar aktivt til akademisk drøftelse og diskusjon av sentrale problemstillinger innen emnet

Innhold

I faget BRV 330 Rettskultur og komparativ rett skal studentene (1) få kunnskap om hva en rettskultur er, og hvordan den blir formet og omdannet gjennom møte med rettskulturelt gods fra andre rettskulturer. Det vil være et særlig fokus på de seks rettskulturelle strukturene konfliktløsning, normproduksjon, rettferdsideal, juridisk metode, profesjonalisering og internasjonalisering. Deretter skal studentene (2) få kunnskap om den engelske, tyske og franske rettskulturen. Dette gjelder særlig i relasjon til de seks rettskulturelle strukturene som er nevnt foran.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/128 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave
Obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent for å få rett til å ta eksamen. Leveringsfrist angis ved semesterstart. Informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars August Hafting Kvestad , Bjarte Ravndal
Faglærer
Lars August Hafting Kvestad

Arbeidsformer

Forelesninger, eventuelt seminarer, obligatorisk innleveringsoppgave.

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolen ved UiS sitt evalueringssystem.

Litteratur

- Søren Koch, Knut Einar Skodvin, Jørn Øyrehagen Sunde (EDS): Comparing Legal Cultures (2017).
 • «Managing the Unmanageable - An Essay Concerning Legal Culture as an Analytical Tool» (Jørn Øyrehagen Sunde) s. 13-25 (12 sider).
 • «A Legal Cultural 'Take' on the Legal System of England & Wales» (Christian N. K. Franklin) s. 27-85 (58 sider).
 • «An Introduction to French Legal Culture» (Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes) s. 131-170 (39 sider).
 • «An Introduction to German Legal Culture» (Søren Koch) s. 171-215 (44 sider).

- Søren Koch og Jørn Øyrehagen Sunde, upublisert artikkel 2017.
 • Draft version of «Introduction to Norwegian Legal Culture» s. 1-47 (47 sider).

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk