en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRV100_1

Familie- og barnerett

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet omhandler rettsforholdet mellom ektefeller og samboere, og fordeling av arv.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten forstå innholdet av grunnleggende begreper og kan ved bruk av vanlig juridisk metode tolke og anvende grunnleggende regler i familie-og arveretten, særlig de regler som gjelder:
- Ektefellers underholdsplikt
- Ektefellers råderett over egne eiendeler
- Eiendomsretten til ektefellenes eiendeler - eneeie og sameie
- Ektefellers ansvar for gjeld, og gaver mellom ektefeller
- Formuesforholdet mellom ektefeller; felleseie og særeie; adgang til å avtale alternativer til lovens normalordning; fordeling av formuen og eiendeler ved separasjon og skilsmisse
- Formuesforholdet mellom samboere
- Rett til arv etter loven
- Rett til arv etter testament
- Uskifte
Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten
  • kunne forklare hovedtrekkene ved reglene om ektefellers underholdsplikt under ekteskapet.
  • kunne anvende reglene om ektefellers råderett, eiendomsrett, gjeldsansvar og fordelingen av formuen og eiendeler ved separasjon og skilsmisse.
  • kjenne til de rettslige spørsmål vedrørende formuesforhold som er spesielt aktuelle for samboere.
  • kunne anvende reglene om fordeling av arv og om retten til å sitte i uskifte.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten
  • ha innsikt i sentrale juridiske problemstillinger innenfor familie- og arveretten.
  • ha kompetanse til å kunne formidle og anvende juridisk kunnskap innenfor disse områdene på en juridisk forsvarlig måte.

Innhold

Familierett:
- Ektefellers underholdsplikt
- Ektefellers råderett over egne eiendeler
- Eiendomsretten til ektefellenes eiendeler - eneeie og sameie
- Ektefellers ansvar for gjeld, og gaver mellom ektefeller
- Formuesforholdet mellom ektefeller; felleseie og særeie; adgang til å avtale alternativer til lovens normalordning; fordeling av formuen og eiendeler ved separasjon og skilsmisse
- Formuesforholdet mellom samboere
Arverett:
- Rett til arv etter loven
- Rett til arv etter testament
- Uskifte

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BRV105 Forvaltningsrett I, BSS280 Forvaltningsrett I, SVEXFAC Juridisk forprøve

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave, Innleveringsoppgave
De to obligatoriske innleveringsoppgavene må være godkjent for å få rett til å ta eksamen. Leveringsfrist angis ved semesterstart. Informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet vil bli opplyst om på Canvas.

Fagperson(er)

Faglærer
Kasandra Byberg
Timelærer
Ane Kristine Bendixen , Asbjørn Strandbakken
Emneansvarlig
Lana Bubalo , Ola Johan Settem , Turid Bie
Studiekoordinator
Ola Johan Settem

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, obligatoriske innleveringsoppgaver, med mer.
Forventet tidsbruk for studenten er 250-300 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Familie- og arverett (BRV130_1) 5

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolen ved UiS sitt evalueringssystem.

Litteratur

Litteratur:
Strandbakken: Økonomisk familierett (siste utgave)
Lødrup/Asland: Arverett (siste utgave)
Det tas forbehold om justeringer i litteratur/pensum. Justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk