en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRL304_1

Tourism Supply Chain Management

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset gir et innblikk i hvordan virksomheter og organisasjoner innen turisme samarbeider og utvikles innen internasjonal turisme logistikk for å kunne nå sine mål.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten ha tilegnet seg bred kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen følgende områder:
Kunnskap:
 • Opparbeide seg bred kunnskap og forståelse av struktene fordelingskjedene i turismenæringen (TSCs) og fordelingskjeden i internasjonal turisme, gjennom teori og eksempler.
 • Overblikk over hvordan hovedaktørene er koblet sammen og samhandler på ulike nivå i ulike konkurransepregede områder.
 • Ha en forståelse av direkte virksomhet til virksomhet relasjoner, hovedutfordringer, strategier, og ledelsestilnærming.
 • Ha en oversikt over strategiske allianser, og merker innen internasjonal turisme industri.
 • Ha en oversikt over ulike konflikter og fordelinger av makt på vertikalt nivå og det institusjonelle rammeverk som kan forklare relevante kritiske områder.
 • Ha kunnskap om hvordan ledelse innen TSC kan bidra til å opprettholde og bevare utviklingen av turisme for turist destinasjoner og for industrien generelt.
 • Ha kunnskap om hvordan lokale turisme virksomheter kan samhandle direkte med forbrukeren/kunden og sammen skape erfaringsbaserte produkter.
 • Ha innsikt i hvordan man mestrer utfordringer ved online booking firmaer og web basert kommunikasjon.

Ferdigheter:
 • Ha evnen til å analysere hvordan prosesser og strukterer relatert til TSC innvirker på dag-til-dag handlinger, og utvikling på lang tid for enkeltstående virksomheter og innenfor den brede konstellasjon av virksomheter innen turisme industrien.
 • Vite hvorrdan man skal påvirke situasjoner ved hjelp av stategiske, og ledelsesstyrte intervensjoner.
 • Ha grunnlag for å gjennomføre videre forskning og analyse på fordelingskjede relaterte spørsmål innenfor og utenfor den internasjonale turisme industrien.

Generell kompetanse:
 • Ha grunnleggende kjennskap til turismenæringens forsyningskjede og fordelingsledd i internasjonal turisme.
 • Ha kunnskap om hvordan man tolker og analyserer hovedutfordringene for virksomhetsaktører, organisasjoner og nettverk innenfor TSC.
 • Ha kunnskap om hvordan slike utfordringer kan løses av aktører innen TSC og av eksterne aktører.
 • Forstå hvordan TSC kan styres for å tilfredsstille majoriteten av kriteriene for en bærekraftig utvikling av turisme, inkludert økonomisk utvikling.

Innhold

Emnet vil belyse hvorfor virksomheter og organisasjoner driver nettverksbygging, hvordan de regulerer disse innenfor et sterkt konkurransepreget miljø. Det vil være et særlig fokus på måten virksomheter og organisasjoner innen turismenæringen samhandler og samarbeider for å skape verdier og utvikle en bærekraftig turisme industri på destinasjoner sammen med eksterne, nasjonale, og internasjonale aktører. Det sees også nærmere på hvordan man går utenom de trasjonelle rammene for samhandling, og skaper, og utvikler opplevelser direkte med forbrukeren. Det diskuteres også hvordan den teknologiske utviklingen påvirker distribusjonskjeden. Denne kunnskapen og forståelsen er helt nødvendig for å kunne forstå den gjensidig avhengighet som eksisterer mellom virksomheter og på destinasjoner, og deres resultater innenfor et komplekst internasjonalt marked.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

To hjemmeeksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen50/100 A - F
Hjemmeeksamen i gruppe A - F
 • Kort muntlig presentasjon (5 til 10 minutter), 1 til to personer, vanlig karakter (A-F), obligatorisk del av kurset. Skal også levere et skriftlig resumé (abstract) på ca. to sider over de viktigste punktene (kan også levere i form av en powerpoint-presentasjon).
 • Muntlig presentasjon tar utgangspunkt i selvstendig tema, case eller faglig tema.

Selve hjemmeeksamen på gruppe, maks 3 personer

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Øystein Jensen

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeidsseminar, gjesteforelesere,

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk