en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRL260_1

Reisemålsutvikling

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet reisemålsutvikling vil fokusere på ressursgrunnlaget for reiseliv ut fra markedsmulighetene, konsekvenser ved resursutnyttelse, samt aktører som blir involvert i utviklingen fra ressurs til produkt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal etter endt kurs:
  • ha kunnskap om helhetlig, integrert planlegging av reisemål
  • ha kunnskap om teorier knyttet til strategisk reisemålsutvikling
  • ha forståelse for de utfordringer som er knyttet til helhetlig reisemålsutvikling og planlegging
  • forstå hvordan planlegging og utvikling av reiselivstilbud bør skje ut fra et bærekraftig perspektiv, både lokalt og globalt
  • kjenne til aktuelle aktører, lovgrunnlag og planer, og å forstå hvordan vårt plansystem gir muligheter og begrensninger for reisemålsutvikling.

Ferdigheter
Studenten skal etter endt kurs:
  • kunne bruke prosessverktøy og metoder for å starte opp, organisere og gjennomføre reisemålsutviklingsprosjekt
  • kunne bruke verktøy og metoder for å kunne implementere og gjennomføre helhetlig reisemålsutvikling av destinasjoner, kommuner og regioner.
  • kunne bruke undersøkelses- og analyseverktøy for evaluering av reisemål
  • kunne analysere mulighetene for reisemålsutvikling, og kunne problematisere interesser og behov fra ulike interessegrupper

Generell kompetanse
Studenten skal etter endt kurs:
  • kunne forstå og formidle vitenskapelig reiselivslitteratur og statistikk på en selvstendig og kritisk måte.

Innhold

Kurset baseres på forelesninger kombinert med øvingsoppgaver hvorav det inngår en større obligatorisk gruppeoppgave. Det blir tatt utgangspunkt i ressursgrunnlaget og markedet for reiseliv som grunnlag for utvikling av et reisemål. Drøfting av veien mot en plan vil omfatte aktuelle aktører, lovgrunnlag, relaterte planer, analyse av muligheter for og konsekvenser av reiselivsutvikling, mål, strategier og tiltak.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeoppgave og en skriftlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave2/51 A - FAlle.
Skriftlig eksamen3/54 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Varighet for gruppeoppgaven er 1 semester.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Olga Gjerald

Arbeidsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver, gruppearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bærekraftig reiselivsledelse (BRL220_1) 10
Bærekraftig reiselivsledelse (NH0486_1) 10
Bærekraftig reiselivsledelse (NH0486_A) 10
Reiselivsplanlegging (NH0421_1) 5
Planlegging og utvikling i reiselivet (NH0421_2) 5
Plan og utvikling i reiselivet (NH0421_A) 5

Åpent for

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Håndbok for reisemålsutvikling, Innovasjon Norge, rapport nr. 3, 2015 deles ut ved kursets start.
Standard for bærekraftig reisemål. Kriterier og indikatorer. Versjon 2.0. Innovasjon Norge, 2017 deles ut ved kursets start.
Artikkelsamling.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 07.12.2019

Historikk