en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRL260_1

Reisemålsutvikling

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet reisemålsutvikling, vil fokusere på ressursgrunnlaget for reiseliv ut fra markedsmulighetene, konsekvenser ved resursutnyttelse, samt aktører som blir involvert i utviklingen fra ressurs til produkt.

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter, og generell kompetanse:
Kunnskap
 • ha kunnskap om helhetlig, integrert planlegging av reisemål
 • ha kunnskap om teorier knyttet til strategisk reisemålsutvikling
 • kjenne til aktuelle aktører, lovgrunnlag og planer, og å forstå hvordan vårt plansystem gir muligheter og begrensninger for reisemålsutvikling.
 • kjenne til utfordringer som er knyttet til helhetlig reisemålsutvikling og planlegging
 • forstå hvordan planlegging og utvikling av reiselivstilbud bør skje ut fra et bærekraftig perspektiv, både lokalt og globalt

Ferdigheter
Studenten skal etter endt kurs:
 • kunne beherske prosessverktøy og metoder for å starte opp, organisere og gjennomføre et reisemålsutviklingsprosjekt
 • kunne bruke undersøkelses- og analyseverktøy for evaluering av reisemål
 • kunne analysere mulighetene for reisemålsutvikling, og kunne problematisere interesser og behov fra ulike interessegrupper

Generell kompetanse
Studenten skal etter endt kurs:
 • kunne formidle vitenskapelig reiselivslitteratur på en selvstendig og kritisk måte.
 • kunne delta i samfunssdebatten og utveksle synspunkter om reisemålsutvikling lokalt, nasjonalt og globalt
 • kunne delta i planlegging og gjennomføring av reisemålsutviklingsprosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer

Innhold

Kurset baseres på forelesninger kombinert med øvingsoppgaver og case hvorav det inngår en større obligatorisk gruppeoppgave. Det blir tatt utgangspunkt i ressursgrunnlaget og markedet for reiseliv som grunnlag for utvikling av et reisemål. Drøfting av veien mot en plan vil omfatte aktuelle aktører, lovgrunnlag, relaterte planer, analyse av muligheter for og konsekvenser av reiselivsutvikling, mål, strategier og tiltak.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeoppgave og en skriftlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Gruppeoppgave2/51 A - FAlle.
Skriftlig eksamen3/54 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Varighet for gruppeoppgaven er 3 uker. Gruppeoppgave kan skrives individuelt, eller i grupper med maksimalt 3 studenter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Olga Gjerald

Arbeidsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver, case og gruppearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bærekraftig reiselivsledelse (BRL220_1) 10
Bærekraftig reiselivsledelse (NH0486_1) 10
Bærekraftig reiselivsledelse (NH0486_A) 10
Reiselivsplanlegging (NH0421_1) 5
Planlegging og utvikling i reiselivet (NH0421_2) 5
Plan og utvikling i reiselivet (NH0421_A) 5

Åpent for

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk