en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRL103_1

Opplevelsesproduksjon

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette faget fokuserer på opplevelsesproduksjon i reiselivet. Gjennom teori og praktiske eksempler vises produksjon av opplevelser for besøkende i ulike deler av reiselivssektoren. Studenter arbeider blant annet med et selvvalgt case gjennom gruppeoppgave. Ekskursjoner er også del av kursaktivitetene.

Læringsutbytte

Kunnskaper
 • Ha kunnskap om hvordan en kan skape opplevelser i reiselivet gjennom arrangerte begivenheter, events, styrte besøksattraksjoner og digitale plattform.
 • Ha innsikt i hvordan ulike presentasjonsformer kan brukes som virkemidler for å skape opplevelser
 • Ha kunnskap om tematisering som faglig tilnærming, som virkemiddel og som praksis innen opplevelsesdesign
 • Ha kunnskap om metoder som brukes i opplevelsesdesign, for eksempel blueprint, flowchart, kundereise
 • Ha forståelse for hvordan digitale opplevelser kan styrke reiselivsproduktet

Ferdigheter
 • Kan anvende teoretisk kunnskap i analyse og planlegging av besøksopplevelser
 • Kan planlegge og gjennomføre en systematisk og selvstendig analyse av en valgt opplevelsesprodusent
 • Kan lage en skriftlig og muntlig fremstilling av analysens resultater

Generell kompetanse
 • Ha en helhetlig forståelse av opplevelser som sentralt element i reiselivet særlig knyttet til destinasjoner
 • Kjenne til aktuelle utviklingstrekk innen opplevelsesdesign, digitale opplevelser, attraksjonsutvikling, tematisering, interpretasjon.
 • Kan formidle kunnskap om de sentrale elementene i utvikling av opplevelser gjennom styrte besøksattraksjoner og events.

Innhold

Dette faget fokuserer på skaping av opplevelser i reiselivet med spesiell vekt på forskjellige opplevelsesprodusenter: lokale aktivitetsarrangører, små og store turoperatører, festivaler og events, samt styrte besøksattraksjoner. Gjennom teori, praktiske eksempler og bedriftsbesøk gir faget innføring i hva som kjennetegner meningsfulle opplevelser, og hvordan de forskjellige aktørene i reiselivet jobber med strategi, planlegging, og produksjon av besøksopplevelser.
En viktig del av innholdet i faget er å vise hvordan ulike måter å designe opplevelser på og ulike presentasjonsformer kan bidra til å skape en helhetlig opplevelseskvalitet. Forståelse for overordnet styring av opplevelseskvalitet og forholdet til destinasjonen har her betydning. Studenter arbeider blant annet med et selvvalgt case gjennom gruppeoppgave. Ekskursjoner der klassen besøker forskjellige opplevelsesprodusenter er også del av kursaktivitetene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt gjennomført kurs i Innføring i reiseliv, reiselivstrender, og serviceledelse eller tilsvarende som inngår i Bachelor i reiselivsledelse.  

Eksamen/vurdering

1 hjemmeeksamen og 1 hjemmeeksamen i gruppe
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/24 timerA - F
Hjemmeeksamen i gruppe1/2 A - FAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Obligatorisk muntlig presentasjon gruppeoppgave: en obligatorisk gruppepresentasjon i plenum. Den må gjennomføres før innlevering av hjemmeeksamen i gruppe.
To obligatoriske bedriftsbesøk (ekskursjoner)

Fagperson(er)

Faglærer
Marie Christine Lundberg , Øystein Jensen
Emneansvarlig
Olga Gjerald

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, praktiske oppgaver, ekskursjoner og studentpresentasjoner

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Attraksjonsutvikling og opplevelser (BRL270_1) 10

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk