en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRH110_1

Økonomi 1

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet presenterer blant annet tema som optimal tilpasning under ulike konkurranseformer, oppsett og analyse av driftsregnskap, budsjettmodeller og alternativ kostnadsproblematikk.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes det at studentene har
Kunnskaper:
  • Ha kunnskap om ulike konkurranseformer og optimal økonomisk tilpasning under de ulike konkurranseformene.
  • Ha kunnskap om driftsregnskap
  • Ha kunnskap om økonomiske beslutningsmodeller
  • Ha kunnskap om budsjettmodeller

Ferdigheter:
  • Har ferdigheter i oppsett av driftsregnskap og dertil hørende analysemodeller
  • Har ferdigheter i benyttelse av excel ved optimalisering og analyse
  • Har ferdigheter i oppsett av kostnads- og resultatmodeller

Generell kompetanse:
  • Etter endt kurs skal man inneha grunnleggende innsikt i økonomisk styring av en vertskapsbedrift. Videre skal man kunne utveksle synspunkter og erfaringer med økonomer, noe som er spesielt viktig innen store kjeder med sentralisert økonomifunksjon.

Innhold

I enhver organisasjon er det behov for økonomisk styring i mer eller mindre grad. Kurset gir studentene en grunnleggende forståelse for hvordan en kan benytte økonomiske modeller innen ulike organisasjoner for å treffe beslutninger som gir økt økonomisk nytte for organisasjonen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/17 timerA - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Terje Heskestad
Timelærer
Lars Atle Kjøde
Instituttleder
Trude Furunes

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Simulering med dataverktøy.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Økonomi 1 (BHO150_2) 10

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium
Privatister

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk