en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRH110_1

Økonomi 1

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet presenterer blant annet tema som optimal tilpasning under ulike konkurranseformer, oppsett og analyse av driftsregnskap, budsjettmodeller og alternativ kostnadsproblematikk.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes det at studentene har
Kunnskaper:
  • Ha kunnskap om ulike konkurranseformer og optimal økonomisk tilpasning under de ulike konkurranseformene.
  • Ha kunnskap om driftsregnskap
  • Ha kunnskap om økonomiske beslutningsmodeller
  • Ha kunnskap om budsjettmodeller

Ferdigheter:
  • Har ferdigheter i oppsett av driftsregnskap og dertil hørende analysemodeller
  • Har ferdigheter i oppsett av kostnads- og resultatmodeller

Generell kompetanse:
  • Etter endt kurs skal man inneha grunnleggende innsikt i økonomisk styring av en vertskapsbedrift. Videre skal man kunne utveksle synspunkter og erfaringer med økonomer, noe som er spesielt viktig innen store kjeder med sentralisert økonomifunksjon.

Innhold

I enhver organisasjon er det behov for økonomisk styring i mer eller mindre grad. Kurset gir studentene en grunnleggende forståelse for hvordan en kan benytte økonomiske modeller innen ulike organisasjoner for å treffe beslutninger som gir økt økonomisk nytte for organisasjonen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/15 timerA - FGodkjent kalkulator.
Lovsamling

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Terje Heskestad, Trude Furunes
Timelærer
Lars Atle Kjøde

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Simulering med dataverktøy.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Økonomi 1 (BHO150_2) 10

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium
Privatister

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk