en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRE340_1

Skatterett - revisoreksamen

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir oversikt over sentrale skatterettslige regler og prinsipp.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
Studenten skal kunne beregne inntektskatt og merverdiavgift for selskap og fysiske personer. I tillegg skal man kunne beregne arveavgift for fysiske personer. Studenten skal kunne gi klienter råd og veiledning i skattesaker og ha god forståelse for sentrale skatterettslige prinsipp og begreper.
Generell kompetanse:
Studenten skal kunne anvende de sentrale regler og prinsipp innen norsk skatte- og avgiftsrett.

Innhold

Studentene skal ha oversikt over og kunne anvende reglene på sentrale områder innen skatte- og avgiftsretten. Dette inkluderer:
  • Samspillet mellom regnskap og skatterett, herunder:

Reglene om midlertidige forskjeller
Sentrale verdsettelsesregler og prinsipp
  • De sentrale regler og prinsipp i Skatteretten
  • De sentrale regler og prinsipp i Merverdiavgiftsretten
  • De sentrale regler og prinsipp om arveavgift

Oversikt over sentrale prinsipp i internasjonal skatterett.

Forkunnskapskrav

Ingen, studentene trenger ikke å ha tatt skatterett I for å ta skatterett - revisoreksamen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/16 timerA - FGodkjent kalkulator.
Skattelovsamling (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad).
Utskrift av lovtekst og forskrift fra lovdata.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave - høst, Obligatorisk innleveringsoppgave - vår
Innleverte og beståtte obligatoriske oppgaver er en forutsetning for å ta eksamen. Infomasjon om obligatoriske oppgaver blir gitt i canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Benn Folkvord
Timelærer
Torkel Tjørhom Fandrem , Atle Wiig

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av gruppeoppgaver. Forventet arbeidstid med faget: 500-600 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Skatterett - revisoreksamen (ØK0059_1) 6
Skatterett - revisoreksamen (ØK0059_2) 12
Skatterett - revisoreksamen (ØK0059_3) 18
Skatterett - revisoreksamen (ØK0059_A) 18
Skatterett - revisoreksamen (BRE140_1) 20
Skatterett - revisoreksamen (BRE140_1) 38
Skatterett I (BRE360_1) 10
Skatterett I (BØK420_1) 10

Åpent for

Regnskap og revisjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolenes evalueringssystem.

Litteratur

Pensum
Frederik Zimmer, Lærebok i skatterett.
Lars Fallan: Innføring i skatterett, siste utgave. I tillegg finnes en anvendelig studiebok til denne, som anbefales.
Bjørn Torgrimsen: Oppgavesamling i skatterett, siste utgave.
Ole Gjems-Onstad og Tor S. Kildal: Lærebok i merverdiavgift.
Støttelitteratur
Frederik Zimmer/Bahr, Bedrift, selskap og skatt, siste utgave.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk