en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRE340_1

Skatterett - revisoreksamen

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir oversikt over sentrale skatterettslige regler og prinsipp.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskap:
Studenten skal kunne beregne inntektskatt og merverdiavgift for selskap og fysiske personer. I tillegg skal man kunne beregne arveavgift for fysiske personer. Studenten skal kunne gi klienter råd og veiledning i skattesaker og ha god forståelse for sentrale skatterettslige prinsipp og begreper.

Innhold

Studentene skal ha oversikt over og kunne anvende reglene på sentrale områder innen skatte- og avgiftsretten. Dette inkluderer:
  • Samspillet mellom regnskap og skatterett, herunder:
  • Reglene om midlertidige forskjeller
  • Sentrale verdsettelsesregler og prinsipp
  • De sentrale regler og prinsipp i Skatteretten
  • De sentrale regler og prinsipp i Merverdiavgiftsretten
  • De sentrale regler og prinsipp om arveavgift
  • Oversikt over sentrale prinsipp i internasjonal skatterett

Forkunnskapskrav

Ingen, studentene trenger ikke å ha tatt skatterett I for å ta skatterett - revisoreksamen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/16 timerA - FGodkjent kalkulator.
Lovdata
Skattelovsamling (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad).
Utskrift av lovtekst og forskrift fra lovdata.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave - høst, Obligatorisk innleveringsoppgave - vår
Innleverte og beståtte obligatoriske oppgaver er en forutsetning for å ta eksamen. Infomasjon om obligatoriske oppgaver blir gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Benn Folkvord
Timelærer
Torkel Tjørhom Fandrem , Atle Wiig

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av gruppeoppgaver. Forventet arbeidstid med emnet: 500-600 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Skatterett - revisoreksamen (ØK0059_1) 6
Skatterett - revisoreksamen (ØK0059_2) 12
Skatterett - revisoreksamen (ØK0059_3) 18
Skatterett - revisoreksamen (ØK0059_A) 18
Skatterett - revisoreksamen (BRE140_1) 20
Skatterett - revisoreksamen (BRE140_1) 38
Skatterett I (BRE360_1) 10
Skatterett I (BØK420_1) 10

Åpent for

Regnskap og revisjon - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentene vil få gitt sin tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk