en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRE235_1

Introduksjon til strategi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette er en kortversjon av BØK235.
Emnet gir en innføring i strategisk analyse og ledelse. Det overordnede målet er å gi studentene forståelse for strategisk analyse, strategisk tenkning og tilnærming og derved gjøre studentene kvalifisert til å anbefale og delta i strategiske planprosesser i en virksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Etter å ha gjennomført emnet skal studentene være i stand til å forstå og analysere de eksterne kravene organisasjoner er eksponert for, og de interne ressursene en organisasjon har. Dette innebærer følgende kunnskapselementer:
  • Strategibegrepet i et historisk perspektiv
  • Hvordan strategier kan bidra til å nå mål om verdiskapning, effektivitet og lønnsomhet
  • Strategiske markeds- og ressursanalyser
  • Generiske strategier
  • Konsernstrategier og strategiske forretningsområder

Ferdighetsmål:
Etter gjennomført emne forventes det at studenten er i stand til å:
Kunne bruke sentrale strategiske verktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjøre en strategisk analyse for en forretningsenhet med fokus på både omgivelses- og markedsfaktorer og virksomhetens interne ressurser.
Generell kompetanse:
Studentene skal etter å ha tatt emnet kunne analysere konkrete forretningscases ved hjelp av verktøy og teorier som forelesninger og pensumlitteratur gir.

Innhold

Studentene vil introduseres til følgende tema:
  • organisasjonens konkurransemessige omgivelser
  • organisasjonens interne ressurser
  • forretningsstrategi

Innhold er nærmere spesifisert i forelesningsplanen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/12 timerA - FAlle.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Terje Ingebrigt Våland

Arbeidsformer

Forelesninger ligger på Canvas. Merk åpningsforelesning
Forventet arbeidstid med faget: 125-150 timer.

Åpent for

Regnskap og revisjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS
Privatister

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk