en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRE210_1

Finansregnskap og verdsettelse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette kurset lærer du om verdsettelse av bedrifter. Du lærer å budsjettere fremtidige kontantstrømmer, samt å beregne avkastningskrav på en grundig måte. Regnskapsinformasjon er en viktig input i en verdsettelse, derfor legges det også vekt på å øke regnskapsforståelsen blant studentene. Metodikken du lærer, kan også brukes til å verdsette prosjekter.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført kurset, forventes det at de har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om:
  • ulike modeller og metoder for verdsettelse
  • sentrale prinsipper knyttet til utarbeidelse av finansregnskap
  • hovedtrekkene i internasjonale regnskapsregler (IFRS)

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
  • beregne et presist avkastningskrav for børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper
  • budsjettere fremtidige kontantstrømmer
  • bygge en verdsettelsesmodell som et ledd i verdsettelsen av egenkapitalen i et selskap

Innhold

Vi begynner med en gjennomgang av risiko i finansmarkedet og hvordan denne påvirker avkastningskravet til et selskap. Deretter går vi steg-for-steg gjennom hvordan vi bygger en verdsettelsesmodell som kan brukes til å verdsette et selskap. Mot slutten av semesteret arbeider vi med et case der vi verdsetter et selskap.

Forkunnskapskrav

BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi, BØK260 Investering og finansiering

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende ferdigheter i regneark.

Gode engelskkunnskaper ettersom lærebok/slides er på engelsk.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FFormelsamling.1)
Godkjent kalkulator.
1) 1 stk gult A4 ark med formler (håndskrevet)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave
Én obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent for å få eksamensadgang. Informasjon om den obligatoriske innleveringen vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marius Sikveland
Faglærer
Marius Sikveland

Arbeidsformer

Følgende arbeidsformer vil bli brukt: Forelesninger, videoforelesninger, gruppearbeid og selvstudier. Studenten må være forberedt på å lære seg all terminologi på norsk og engelsk da dette er et kurs i å verdsette både norske og internasjonale selskaper.
Forventet tidsbruk: 300 timer. Spesifikasjon:
1. Forelesning/videoforelesning: 50 t.
2. For-/etterarbeid i forbindelse med forelesning 125 t.
3. Oppgaveløsning, selvstendig eller i gruppe: 125 t.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Finansregnskap 2 (BRE240_1) 5
Finansregnskapsproblem (ØK0013_1) 6
Regnskapsteori (ØK0129_1) 6
Regnskapsteori (ØK0129_A) 2
Finansregnskap 2 (BRE100_1) 5
Finansregnskap 2 (BRE200_1) 5
Regnskapsteori (BRE250_1) 2

Åpent for

Regnskap og revisjon - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentene vil få gitt sin tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk