en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BRE210_1

Finansregnskap og verdsettelse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Sentrale temaer i dette emnet er konseptuelle rammeverk, norske og internasjonale regnskapsregler, samt beregning av foretaksverdi.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de har tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om:
 • sentrale prinsipper knyttet til utarbeidelse av finansregnskap
 • oppbygging og innhold i konseptuelle rammeverk
 • sentrale norske regnskapsregler
 • hovedtrekkene i internasjonale regnskapsregler (IFRS)
 • sentrale metoder og modeller for verdsettelse

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
 • anvende verdsettelsesmetoder og modeller på enkle talleksempler
 • gjøre en verdsettelse av egenkapitalen i et selskap
 • kritisk drøfte sentrale regnskapsfaglige problemer

Generell kompetanse:
Studenten skal kunne
 • se emnet i en større regnskapsfaglig sammenheng
 • planlegge og gjennomføre regnskapsfaglige vurderings- og analyseoppdrag alene eller som deltaker i gruppe
 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor overnevnte kunnskaps- og ferdighetsområder
 • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

Innholdet i emnet er todelt:
1. Sentrale regnskapsprinsipper, teorirammer, norsk og internasjonal regnskapsregulering
2. Verdsettelse

Forkunnskapskrav

BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi, BØK260 Investering og finansiering

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende ferdigheter i regneark.

Gode engelskkunnskaper da lærebok er på engelsk.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FFormelsamling.1)
Godkjent kalkulator.
1) 1 stk gult A4 ark med formler (håndskrevet)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave
Obligatorisk innlevering er et arbeidskrav. Den obligatoriske innleveringen må være godkjent for å kunne ta eksamen. Vurderingen er godkjent/ikke-godkjent. Informasjon om obligatorisk innlevering blir gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marius Sikveland
Faglærer
Marius Sikveland

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og selvstudier. Bruk av regneark.
Studenten må være forberedt på å lære seg all terminologi på norsk og engelsk da dette er et kurs i å verdsette både norske og internasjonale selskaper.
Undervisningsspråket blir norsk eller engelsk. Endelig avklaring og beskjed om undervisningsspråk blir gitt før studiestart.
Forventet tidsbruk: 250-300 timer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Finansregnskap 2 (BRE240_1) 5
Finansregnskapsproblem (ØK0013_1) 6
Regnskapsteori (ØK0129_1) 6
Regnskapsteori (ØK0129_A) 2
Finansregnskap 2 (BRE100_1) 5
Finansregnskap 2 (BRE200_1) 5
Regnskapsteori (BRE250_1) 2

Åpent for

Regnskap og revisjon - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur

Steinar S. Kvifte, Andre Tofteland og Anne-Cathrine Bernhoft: God regnskapsskikk og IFRS. Fagbokforlaget. Nyeste versjon.
Damodaran, Aswath (2012), Investment Valuation: Tools and techniques for determinering the value of any asset.Wiley.
Forelesningsnotater (nett)
Det tas forbehold om justeringer slik at endelig pensumliste vil foreligge ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk