en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPS330_1

Lovgivning og etikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten
  • ha kunnskap om forvaltningsmessige, juridiske og etiske forhold av betydning for det psykologiske arbeidsfeltet

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
  • kunne identifisere og redegjøre for arbeidsrelasjoner med samarbeidspartnere i den offentlige og private sektor, hvortil det er knyttet juridisk praksis og/eller etiske problemstillinger

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
  • kunne forstå og anvende sentrale etiske og juridiske problemstillinger.
  • kunne diskutere problemstillinger knyttet til utøvelsen av relevante profesjonelle virker

Innhold

I emnet vil studenten bli presentert for det juridiske grunnlag for praksis innen psykologi på den ene side og områdets etiske grunnlag på den annen side. Emnets sentrale tema omfatter: Juridiske, forvaltningsmessige og etiske forhold i relasjon til psykologiske praksisfelter, formelle og lovfestede rettigheter og plikter, grunnleggende etiske teorier og problemstillinger.

Forkunnskapskrav

BPS110 Introduksjon til psykologi, BPS120 Psykologi - før og nå, BPS130 Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode, BPS140 Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi , BPS210 Arbeids- og organisasjonspsykologi , BPS220 Helsepsykologi, BPS230 Pedagogisk psykologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappevurdering1/1 A - FAlle.
Mappevurdering bestående av 3 skriftlige oppgaver, hvorav referat fra rettsbesøk utgjør 1 oppgave. Karakteren er basert på mappevurderingen som helhet. Det gis bokstavkarakterer med vektingsuttrykk A - F. Omfang: 1000 ord per oppgave (+/-10 %) inkl. innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th. Tema for oppgaven blir definert av emneansvarlig. Detaljert aktivitetsplan vil bli gitt av kursansvarlig ved undervisningsstart. Det er ingen avsluttende eksamen for dette kurset. Hvis en student ikke består emnet eller vil forbedre karakteren, må hun/han ta kurset og mappelevering om igjen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Besøk i retten
Gjennomført besøk i retten. Referat fra besøket inngår i mappevurderingen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tore Tjora

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger og seminar.
  • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
  • Besøk i retten, med tilhørende kort gjennomgang av sentrale rettslige prosesser og hvordan psykologisk kunnskap og kompetanse kan og skal anvendes i disse prosesser.
  • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter. Seminarene vil også bli brukt som uformell fagfellevurdering av de tre skriftlige oppgaver som inngår i mappen studentene blir evaluert på.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk