en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPS320_1

Kunnskapsutvikling og forskningsdesign

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten
  • ha kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske posisjoner, som kan relateres til et gitt (forsknings)prosjekt

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
  • kunne skille, presisere og definere de enkelte faser i et forskningsprosjekt
  • kunne formulere et forskningsprosjekt og dets faser skriftlig

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
  • kunne gi innspill på andres utkast til oppgaver som skal inngå i mappeevaluering, inkludert oppfølging etter at teksten er blitt redigert.
  • kunne motta kommentarer på egen tekst fra medstudenter, inkludert å vise i hvilken grad og på hvilken måte man nyttiggjør seg kommentaren.

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i forskningsprosesser og design av forskningsprosjekter. Studentene vil bli presentert for sammenhengen mellom vitenskapsteori og forskning. Videre vil emnet belyse et prosjekts ulike faser og disposisjon, inkludert teori, hypoteser, operasjonalisering, empiri, fremstillingslogikker.

Forkunnskapskrav

BPS110 Introduksjon til psykologi, BPS120 Psykologi - før og nå, BPS130 Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode, BPS140 Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi , BPS210 Arbeids- og organisasjonspsykologi , BPS220 Helsepsykologi, BPS230 Pedagogisk psykologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering1/1 A - FAlle.
Mappevurdering bestående av 3 skriftlige oppgaver, hvorav referat fra praksisbesøk utgjør 1 oppgave. Karakteren er basert på mappevurderingen som helhet. Omfang: 1000 ord per oppgave (+/-10 %) inkl. innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th. Tema for oppgaven blir definert av emneansvarlig. Detaljert aktivitetsplan vil bli gitt av kursansvarlig ved undervisningsstart. Det er ingen avsluttende eksamen for dette kurset. Hvis en student ikke består emnet eller vil forbedre karakteren, må hun/han ta kurset inklusivt praksisbesøk og mappeinnlevering om igjen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praksisbesøk
Gjennomført praksisbesøk. Referat fra praksisbesøket inngår i mappevurderingen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jone Ravndal Bjørnestad

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger og seminar.
  • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
  • Praksisbesøk
  • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter. Seminarene vil særlig bli brukt som treningsarena for å gi og ta imot konkrete tilbakemeldinger på tekst relevant for mappeevaluering.

Åpent for

Bachelor i psykologi

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk