en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPS250_1

Samfunnspsykologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten
  • ha kunnskap om samfunnspsykologien som disiplin, relevante arbeids og forskningsmetoder, epidemiologi og samfunnspsykologiske praksisområder
  • ha grunnleggende kunnskap om organisering av helse- og sosialtjenesten, lovverk og forvaltning
  • ha kunnskap om marginaliseringsprosesser

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
  • kunne gjøre rede for og drøfte samfunnspsykologien som disiplin, relevante arbeids og forskningsmetoder, epidemiologi og samfunnspsykologiske praksisområder
  • kunne drøfte hvordan samfunnsmessige faktorer påvirker helse
  • kunne drøfte hvordan strukturelle forhold lokalsamfunnsbaserte tiltak kan forebygge sykdom og fremme helse

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
  • ha en forståelse for samfunnspsykologiske arbeids og forskningsmetoder, epidemiologi og praksisområder
  • kunne anvende denne forståelsen for å drøfte hvordan samfunnsmessige faktorer påvirker helse

Innhold

Emnet gir en innføring i samfunnspsykologien som disiplin, relevante arbeids og forskningsmetoder, epidemiologi og samfunnspsykologiske praksisområder, inkludert organisering av helse- og sosialtjenesten, lovverk og forvaltning. Studentene vil særlig få en innføring i hvordan samfunnsmessige faktorer påvirker helse (herunder psykisk helse). Emnet vil gi kunnskap om marginaliseringsprosesser og samfunnspsykologisk praksis. Emnet vil videre gi en innføring i hvordan strukturelle forhold lokalsamfunnsbaserte tiltak kan forebygge sykdom og fremme helse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BSP110 Samfunnsstruktur i endring, BSP120 Samfunnsvitenskaplig tenking og metode, BSP130 Kvantitativ forskningsmetode, BSP140 Sosiale relasjoner og institusjoner

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Studentene skal besvare 2 av 3 langsvarsoppgaver fra samfunnspsykologi. Alle deloppgavene må bestås for at eksamen skal bestås.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tore Tjora

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger og seminar.
  • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
  • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk