en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPS240_1

Klinisk psykologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten
 • ha kunnskap om kliniske psykologiske problemstillinger vedrørende utvikling, utredning og intervensjon
 • ha kunnskap om psykologiske teorier og modeller om psykiske lidelser
 • ha kunnskap om den kliniske psykologis vitenskapsteori

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
 • kunne gjøre rede for psykopatologi og intervensjon som grunnlag for klinisk praksis
 • kunne vurdere kliniske screeningredskaper, intervju og tester
 • kunne gjøre rede for og diskutere hvordan psykologi plasseres i forhold til tilgrensede fagområder

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
 • ha en grunnleggende forståelse for sentrale problemstillinger vedrørende utvikling, utredning og intervensjon.
 • drøfte anvendelsen av modeller i møte mellom brukere, pårørende og profesjonelle aktører.

Innhold

Emnet gir en innføring i kliniske psykologien problemstillinger vedrørende utvikling, utredning, intervensjon samt evaluering av intervensjon overfor psykiske lidelser. Studentene vil bli presentert for tema som omfatter: Psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelser, som spenner fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi; Den kliniske psykologis vitenskapsteori; Forskningsresultater vedrørende psykopatologi og intervensjon som grunnlag for klinisk praksis; presentasjon av noen kliniske screeningredskaper, intervju og tester; Den kliniske psykologi i forhold til tilgrensede fagområder som f.eks. det psykiatriske og sosiale område.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BPS110 Introduksjon til psykologi, BPS120 Psykologi - før og nå, BPS130 Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode, BPS140 Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Studentene skal besvare 2 av 3 langsvarsoppgaver fra klinisk psykologi. Alle deloppgavene må bestås for at eksamen skal bestås.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praksisbesøk og referat
Gjennomført praksisbesøk med tilhørende referat på 500 ord og ingen referanser. Vektingsuttrykk godkjent/ikke godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Cecilie Schou Andreassen

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger og seminar.
 • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
 • Praksisbesøk
 • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter.

Åpent for

Bachelor i psykologi

Enkeltemne

Privatister

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk