en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPS120_1

Psykologi - før og nå

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten
  • ha bred kunnskap om klassiske problemstillinger i psykologien og dens historiske utvikling fra 1879 til dags dato.
  • ha bred kunnskap om ulike hovedretninger innen psykologi, deres likhetstrekk og forskjeller
  • ha kunnskap om ulike teknologi- og samfunnsområder psykologi anvendes på, særlig innen digitalisering, sosial medier, kunstig intelligens, tverrfaglig samarbeid, endringer i arbeidsliv og samfunnsliv.


Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
  • kunne reflektere omkring avgrensede viktige historiske utviklinger innen psykologien som fagfelt og vitenskap
  • kunne gjenkjenne bruk av psykologisk teori og empiri innen ulike områder, særlig innen digitalisering, sosiale medier og kunstig intelligens.


Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
  • kunne formidle sentralt fagstoff knyttet til psykologiens historie.
  • kunne påpeke anvendelsen av sentrale teorier og empiri innen ulike andre fagfelt

Innhold

Emnet gir en innføring i allmenne begreper og problemstillinger i tilknytning til psykologisk vitenskap, den historiske utvikling og bruk i dag. Emnets sentrale tema omfatter: Psykologiens utvikling, sentrale teorier og begreper, og deres utvikling. Videre forhold til andre vitenskapelige disipler og praktisk anvendelse, både før og nå.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Studentene skal besvare 1 av 2 langsvarsoppgaver som omhandler psykologiens historie, og 1 av 2 langsvarsoppgaver med bakgrunn i anvendelse av psykologi. Begge oppgavene må bestås for at eksamen skal bestås.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Cecilie Schou Andreassen

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger og seminar.
  • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
  • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter. Seminarene vil også blir brukt til å analysere og diskutere ulike teknologiske metoder som for eksempel Design Thinking i lys av klassiske psykologiske begrep og empiri.

Åpent for

Bachelor i psykologi

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk