en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPA304_1

Patofysiologi og farmakologi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kunnskap om patofysiologiske prosesser er grunnleggende for å forstå sykdomsprosesser ved akutt og kronisk sykdom, og danner grunnlaget for klinisk beslutningstaking. Samme kunnskap gir også et viktig grunnlag for å forstå virkningen og bivirkning av farmakologiske substanser. Emnet gir studentene en fordypning i sentrale patofysiologiske prosesser, farmakologi og legemiddelregning.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
 • gjøre rede for patofysiologi i kroppens organsystemer
 • gjøre rede for grunnleggende farmakologi og legemiddelhåndtering ved de vanligste somatiske tilstander
 • gjøre rede for lover og forskrifter relatert til legemiddelhåndtering
 • gjøre rede for sentrale begreper i legemiddelregning
 • anvende matematiske metoder som ligger til grunn for legemiddelregning

Ferdigheter
Studenten kan
 • håndtere og administrere legemidler etter gjeldende retningslinjer
 • etablere og videreføre oppstartet medikamentell behandling
 • beherske korrekt dokumentasjon av legemidler gitt i pasientbehandling
 • utføre nøyaktig og nødvendig legemiddelregning

Generell kompetanse
Studenten kan
 • relatere kunnskap om patofysiologi til fortolkning av vitale tegn og sykdomsprosesser
 • gi og bidra til trygg og sikker behandling med legemidler i tråd med gjeldende forskrifter og prinsipper for hygiene og pasientsikkerhet

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/14 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Minimum 80 % deltakelse på seminarer og gruppearbeid

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tom Helge Vik Tollefsrud
Studieprogramleder
Nina Vatland

Arbeidsformer

Undervisningen går over ett semester. Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening og selvstudier.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk