en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BPA101_1

Anatomi, fysiologi og biokjemi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kunnskap om menneskets normale oppbygning og funksjon samt sykdomsprosesser, er nødvendig for at en paramedisiner skal kunne observere og i samarbeid med andre, iverksette forebyggende, lindrende, behandlende og rehabiliterende tiltak. De naturvitenskapelige og medisinske emnene skal gi studentene kunnskap om kroppens oppbygning (anatomi), funksjon (fysiologi), patofysiologiske tilstander og prosesser samt prognose og medisinske behandlingsformer.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • kan navngi anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
 • kan beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • kan beskrive anatomisk oppbygning for organ og organsystem, celler og vev
 • kan beskrive ulike organer og organsystemers oppgaver i kroppen
 • kan gjøre rede for normal fysiologi i de ulike organene og organsystemene
 • kan gjøre rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen
 • kan beskrive de ulike smittestoffenes oppbygning og funksjon, samt deres angrepsmekanismer på mennesket

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan formidle grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomi og organsystemer, samt fysiologiske og biokjemiske prosesser

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan forstå at kunnskap i emnet har betydning for utøvelse av faglig forsvarlig helsehjelp
 • kan ta ansvar for kontinuerlig oppdatering og utvikling av kunnskaper i anatomi, fysiologi og mikrobiologi

Innhold

Emnet er inndelt i tre hoveddeler:
Anatomi, fysiologi og biokjemi:
Anatomi, fysiologi og biokjemi har fokus på kroppens naturlige oppbygning og funksjon, og inneholder følgende tema:
 • Grunnleggende kunnskaper og begreper
 • Cellenes oppbygning og struktur
 • Genetikk og arv
 • Histologi - vev
 • Blodet
 • Hjertet- og sirkulasjonssystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Nervesystemet
 • Det endokrine systemet/hormonsystemet
 • Sansene
 • Immunsystemet
 • Bevegelsesapparatet: Muskel- og Skjelettsystemet
 • Fordøyelsessystemet
 • Nyrene og urinveiene
 • Væskebalanse og syre-base-regulering
 • Forplantningsorganene
 • Huden
 • Temperaturreguleringen

Mikrobiologi:
Mikrobiologi fokuserer på kunnskap om mikroorganismer og smitte og inneholder følgende tema:
 • Smittestoffenes oppbygning og egenskaper
 • Mikroorganismenes angrepsmekanismer
 • Smittekjeden

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kjemi og/eller biologi fra videregående skole

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - F
Konsekvenser ved ikke bestått eksamen:
Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Nina Vatland
Faglærer
Knut Ørnes Brodahl
Emneansvarlig
Elisabeth Jonassen Harbin

Arbeidsformer

Forelesninger, videoforelesninger, streaming, studieoppgaver, digitale flervalgsoppgaver, nettbasert diskusjonsforum, podcaster, interaktive oppgaver, selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 (BSY152_1) 10
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 (BSY152_2) 10

Åpent for

Paramedisin, bachelor
Privatister

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk