en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BJO301_1

PR og kommunikasjon

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kommunikasjonsbransjen er i vekst, og stadig flere mediefolk jobber med PR og kommunikasjon. Journalister møter ofte profesjonelle kommunikasjonskilder i sitt arbeid. Dette emnet skal gi studenten en innføring i forholdet mellom journalistikk og PR/kommunikasjon. Emnet skal også gi innføring i kommunikasjonsteori og i måtene som organisasjoner, politiske partier, næringsliv og offentlig forvaltning kommuniserer internt og med media.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
  • Ha kunnskap om teori og prinsipper for PR- og kommunikasjonsfaget
  • Ha kunnskap om forholdet mellom kommunikasjonsfag og journalistikk
  • Ha innsikt i kommunikasjonsbransjens historie, vekst og strategier
  • Ha innsikt i kommunikasjonsarbeid på ulike medieplattformer, inkludert sosiale medier

Ferdigheter
Studenten skal:
  • Kunne anvende kunnskapene til å utvikle enkle kommunikasjonsprosjekter
  • Kunne utvikle kommunikasjonsstrategier for ulike medieplattformer og sosiale medier
  • Kunne drøfte og reflektere over forholdet mellom journalistikk og kommunikasjon

Generell kompetanse
Studenten skal:
  • Ha forståelse for journalistikkens og kommunikasjonsfagets samfunnsroller
  • Kunne arbeide med kommunikasjonsfaglige oppgaver

Innhold

Emnet er en kombinasjon av teori og praktiske kommunikasjonsfaglige oppgaver. Det blir undervist i kommunikasjonsteori, historie og forholdet mellom kommunikasjon og journalistikk, særlig knyttet til spørsmålet om kilder og kildekritikk. Det vil også bli undervist i kommunikasjonsstrategier og praktisk kommunikasjon på ulike medieplattformer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/11 ukeA - F
En ukes individuell hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver
Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske og må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Det er også obligatorisk deltakelse i prosjekter og seminarer i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Maiken Ree
Faglærer
Turid Borgen

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, praktiske øvelser og innleveringsoppgaver.

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium
Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk