en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BJO300_1

Multimediejournalistikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Journalister kan ikke lenger velge å arbeide på én medieplattform. Dette emnet er både praktisk og teoretisk. Studentene skal lære om prosessene bak redaksjonelle endringer og få innsikt i den flermediale redaksjonen. Studentene skal også bruke multimediale media og multimediale teknikker.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal:
  • Ha kunnskap om multimediale redaksjonelle endringer og forstå de historiske prosessene som ligger bak dagens mediesituasjon.
  • Ha kunnskap om gjeldende lover og regelverk for multimediale redaksjoner.
  • Ha kunnskap om etiske utfordringer knyttet til redaksjonelt multimedialt arbeid.
  • Ha kunnskap om sosiale medier og multimediale nyvinninger.

Ferdigheter
Studenten skal:
  • Tilegne seg ferdigheter som kreves i en moderne multimedial redaksjon.
  • Kunne redigere og bruke sin egen multimediale blogg.
  • Kunne bruke sosiale medier i tråd med redaksjonell praksis.

Generell kompetanse
Student skal:
  • Kunne arbeide selvstendig i en multimedial redaksjon.
  • Skrive en akademisk oppgave som inneholder en logisk komposisjon, saklig vurdering og bruk av referanser til relevant faglitteratur.

Innhold

Emnet tar for seg mediesituasjonen og mediepolitikk, bygging og redigering av blogger/nettsider, enkel integrering av video, stillbilder og lydinnslag i nettartikler og publisering på sosiale medier. Oppgavebesvarelser blir levert via studentenes egne blogger/nettsider.

Forkunnskapskrav

Bestått toårig journalistutdanning, fjernsyns- og multimedieproduksjon eller tilsvarende.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/11 ukeA - F
Hjemmeeksamen består av en praktisk og en teoretisk del. De to delene teller likt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvelser, prosjekt og seminarer
Alle oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær – som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 – må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Siri Wichne Pedersen
Faglærer
Espen Mathiesen

Arbeidsformer

Forelesinger, prosjektutvikling, seminarer og obligatoriske innleveringsoppgaver.
Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og seminarer er eksamensrelevante.
Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid ut over vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Albrecht, J. & Andreassen, A. M. (2014), Etik for journalister på net, Forlaget Ajour, Århus.
Kompendium.
I tillegg er følgende litteratur fra tidligere emner i journalistikk pensum:
Eide, L., Lyngvær, J. W. & Nyre, L. (2017): Lydjournalistikk. Innføring i radio og podkasting. Samlaget, Oslo
Oppdatert og fullstendig litteraturliste vil bli gjort tilgjengelig ved studiestart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk