en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BJO104_1

Praktisk journalistikk 2

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet skal studenten arbeide mye ute i felten. Studenten skal produsere nettsaker, nettvideoer, tv- og radioreportasjer og podkaster, både i korte og lange format. Studenten skal delta på kriseøvelse, og han/hun skal være med på å drive en av Rogalands største redaksjoner i to uker.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse
Kunnskaper
Studenten skal:
  • Ha kunnskap om ulike strategier på ulike medieplattformer.
  • Ha kunnskap om ulike fortellermodeller.
  • Ha kunnskap om hvordan journalister skal opptre på et ulykkessted.

Ferdigheter
Studenten skal:
  • Kunne beherske fortellertekniske virkemidler i oppbygning av reportasjer på ulike medieplattformer.
  • Kunne publisere saker på ulike medieplattformer.
  • Kunne bruke kunnskap om presseetikk til å gjøre forsvarlige valg og refleksjoner i journalistisk praksis.
  • Kunne rapportere fra kriser og ulykker.

Generell kompetanse
Studenten skal:
  • Kunne jobbe selvstendig og i team.
  • Kunne utvikle og presentere gruppearbeid for andre.

Innhold

Emnet er i stor grad prosjektbasert. Læringen skjer gjennom øvingsprosjekt for mobil, nett, tv, radio og podkast. Opplegget og læringen krever aktiv deltakelse i prosjektene. Det legges stor vekt på at studenten skal bidra i idéskapingen og stille på redaksjonsmøter med egne ideer. Studenten skal jobbe ute i felten hvor det må tas selvstendige og etiske valg.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk gruppeeksamen1/12 ukerA - F
Praktisk gruppeeksamen består av journalistisk prosjekt, metoderapport og muntlig presentasjon. Vekting av karakter: journalistisk prosjekt 50 %, metoderapport 25 %, muntlig presentasjon 25 %.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse, innleveringsoppgaver og muntlige gjennomganger.
Det er obligatorisk deltakelse i alle prosjektene og seminarene i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Siri Wichne Pedersen

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, seminar, praktiske øvinger og innleveringsoppgaver som må ses i sammenheng med parallellemnet Redaksjonell organisering og produksjon. Emnet er en del av et fulltidsstudium og kan ikke kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i radio, fjernsyn og på nett (BJO115_1) 10

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Eide, L., Lyngvær, J. W. & Nyre, L. (2017): Lydjournalistikk. Innføring i radio og podkasting. Samlaget, Oslo.
Handgaard, B (2008). Intervjuteknikk for journalister. Gyldendal, Oslo.

I tillegg er litteraturen fra Praktisk Journalistikk 1 pensum. Særlig gjelder det:
Dalen, O (2018): Effektiv nettskriving. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.
Njaastad, O. (2010): TV-reportasjen. Gyldendal, Oslo.
Weisser, A. (2013): Bare et bilde. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.
Wessel-Aas, J. (2016): Opphavsrett, fotorett og personbilder i nettjournalistikk. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk