en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BJO101_1

Introduksjon til journalistikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet skal gi studentene innføring i journalistikk. Målet er å utdanne kritiske og etisk bevisste journalister som har et reflektert forhold til sin rolle i samfunnet, og som har kunnskap om de grunnleggende journalistiske metodene og ulike journalistiske sjangre.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
 • Ha bred kunnskap om journalistikkens metoder.
 • Ha bred kunnskap om kildebruk og kildekritikk.
 • Ha bred kunnskap om journalistrollen og presseetikken.
 • Ha bred kunnskap om offentlighet og innsynsrett.
 • Ha bred kunnskap om ytringsfrihet og personvern.
 • Ha brei kunnskap om kommunal- og lokaljournalistikk.

Ferdigheter
Studenten skal:
 • Kunne anvende kunnskapene i journalistisk arbeid.
 • Kunne løse journalistiske oppgaver, finne fram til relevante saker, gjøre grundig research og kunne vurdere det innsamla stoffet kildekritisk.
 • Kunne presentere og formidle nyhetsstoffet i et presist og aktivt språk på ulike medieplattformer.

Generell kompetanse
Studenten skal:
 • Kunne anvende kunnskaper og innsikt i journalistfaglige og etiske problemer i praktisk redaksjonelt arbeid.
 • Ha et reflektert forhold til journalistrollen.

Innhold

Det blir undervist i språk og journalistikkens ulike sjangre. Videre blir det undervist i journalistiske metoder, presseetikk og pressens selvdømmeordning (PFU), journalistrollen, kildebruk, kildekritikk, offentlighet, innsynsrett, ytringsfrihet, personvern og kommunal- og lokaljournalistikk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver
Obligatoriske oppgaver og deltakelse i obligatoriske prosjekt må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Emnet inneholder tre individuelle obligatoriske oppgaver som alle må godkjennes, samt ti nyhetskvisser. Studenter må bestå sju av ti nyhetskvisser for å bli godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Espen Mathiesen
Faglærer
Turid Borgen

Arbeidsformer

Forelesninger, nyhetskvisser, praktiske øvelser og innleveringsoppgaver som må ses i sammenheng med parallellemnet Praktisk journalistikk 1. Emnet er del av et fulltidsstudium og kan ikke kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Journalistikk 1: Grunnleggende nyhetsjournalistikk (BJO105_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium
Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Alme, B. og Vestad, J. P. (2002): Mediespråk. Form og formidling i journalistikk, Samlaget, Oslo.
Brurås, S. (2014): Etikk for journalister, 5. eller nyere utg., Fagbokforlaget, Bergen.
Kjendsli, V. (2008): Rett på sak! Lærebok i praktisk journalistikk, IJ-forlaget, Oslo.
Mathisen, B.R. (2010): Lokaljournalistikk, IJ-forlaget, Oslo.
Norsk Presseforbund: Presseetikk med Vær Varsom-plakaten, siste utgave.
Materiale som blir lagt ut på Canvas eller tatt opp i forelesninger for dette emnet, er også å regne som pensum.
Det tas forbehold om enkelte justeringer av pensumlisten, slik at endelig pensum vil foreligge ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk