en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIOBAC_1

Bacheloroppgave biologisk kjemi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid basert på den faglige innsikt som er utviklet gjennom bachelorstudiet. Samtidig gir bacheloroppgaven studenten mulighet til å vise selvstendighet ved å gå i dybden på avgrensede problemstillinger. Oppgaven utføres normalt i siste semester av studiet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått bacheloroppgave skal ha følgende læringsutbytte: - Kan jobbe selvstendig i et kjemisk og molekylærbiologisk laboratorium - Kan beskrive en oppgave på en klar og ryddig måte i henhold til terminologi og uttrykksformer innen kjemi og biologi - Har erfaring med litteratursøk, vitenskapelig arbeid og vitenskapelig rapportering - Kjenner til og kan begrunne arbeidsmetoder innen kjemi og molekylærbiologi - Kritisk vurderingsevne i forhold til eget og andres arbeid - Er klar over den etiske standarden som skal anvendes i forskning og rapportering

Innhold

Bacheloroppgaver kan ha forskjellige former. De fleste oppgaver baserer seg på eksperimentelt arbeid, mens noen oppgaver kan være mer teoretiske. Kandidaten vil bli veiledet i laboratoriet av aktive forskere. Den praktiske delen av oppgaven gjennomføres i et av forskningslaboratoriene ved UiS, eller institutter i regionen som UiS samarbeider med, f.eks. Nofima, NORCE-IRIS, SUS eller NIBIO. Mange oppgaver vil ligge innen området molekylærbiologi og biokjemi i planter, mikroorganismer og mammalske celler

Forkunnskapskrav

Viser til Regler for master- og bacheloroppgaver for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2-10 Antall forsøk punkt 4:
En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.
a) Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.
b) En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.
c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver.
En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.
Les mer: http://student.uis.no/getfile.php/Intranett%20Studentsider%20og%20ansattsider/Reglar1.pdf

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Cathrine Lillo
Faglærer
Mark van der Giezen , Astrid Elisabeth Mork-Jansson , Ann Kristin Vatland , Daniela Maria Pampanin , Lutz Andreas Eichacker , Svein Bjelland , Hanne Røland Hagland , Cathrine Lillo , Heinz Peter Ruoff
Instituttleder
Ingunn Westvik Jolma, Gro Johnsen

Arbeidsformer

Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Studenten vil bli veiledet i laboratoriet av aktive forskere. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig. For alle studenter gjelder at det skal være maksimalt 4 måneder fra uttak til innlevering.

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk