en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO909_1

PhD Prosjektemne i biologisk kjemi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


<p>Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet biologisk kjemi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.</p>

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.

Innhold

<p>Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet biologisk kjemi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.</p>

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innleveringsoppgave og muntlig fremføring1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Cathrine Lillo , Hanne Røland Hagland
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

<p>8 timer prosjektarbeid pr uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av aktuell faglærer.</p>

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk