en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO907_1

Statistiske metoder i medisinsk forskning 1

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Repetisjon av grunnleggende sannsynlighetsregning og sentrale sannsynlighetsfordelinger. Grafiske fremstillinger. Bruk av programvare. Epidemiologiske grunnbegrep. Litt om kliniske forsøk. Statistisk teori for estimering, konstruksjon av konfidensintervaller og hypotesetesting. Analyse av pardata og sammenlikning av to utvalg. Regresjonsanalyse. Introduksjon til variansanalyse. Statistiske fallgruver.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal man kunne bruke grunnleggende statistiske metoder for å analyserer data. Man skal vite hvordan analysene utføres i relevant programvare, og man skal vite hvilke metoder som er relevante å bruke i ulike situasjoner.

Innhold

Repetisjon av grunnleggende sannsynlighetsregning og sentrale sannsynlighetsfordelinger. Grafiske fremstillinger. Bruk av programvare. Epidemiologiske grunnbegrep. Litt om kliniske forsøk. Statistisk teori for estimering, konstruksjon av konfidensintervaller og hypotesetesting. Analyse av pardata og sammenlikning av to utvalg. Regresjonsanalyse. Introduksjon til variansanalyse. Statistiske fallgruver.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

En innføring i statistikk.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeoppgave1/12 ukerBestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jan Terje Kvaløy
Faglærer
Ingvild Dalen , Bjørn Henrik Auestad
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger, datalab. Emnet undervises ved kapasitet og behov.

Åpent for

Åpent for PhD-studenter som har fagbakgrunn innen medisin og helsefag. PhD-studenter med fagbakgrunn som master i teknologivitenskap/siv.ing. eller annen realfaglig bakgrunn som inneholder emner i statistikk, har ikke adgang til å ta eksamen i kurset.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk