en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO906_1

PhD Prosjektemne i Molekylær kreftbiologi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset gir innføring i tumor- og kreft-terminologi, celle-transformasjon, tumor-progresjon/invasjon, metastasering, vekstfaktorer/reseptorer, signaltransduksjon, cellesykluskontroll, (proto)onkogener, tumorsuppressor-gener, karsinogenese/mutagenese, DNA-reparasjon/initiering, apoptose, kreft-immunologi, telomerase og cellulær krise, angiogenese og molekylær kreftbehandling.

Læringsutbytte

Hensikten med kurset er å gi studenten kunnskap om de molekylære og cellulære mekanismer viktige i tumor- and kreftbiologi. Det kan føre til en dypere forståelse for framtidig kreftbehandling og diagnose.

Innhold

Hensikten med PhD-kurset er å gi studenten den molekylære biologien omkring celle-transformasjon, tumor-progresjon/ invasjon og metastasering. Dette betyr beskrivelse av ulike vekstfaktorer/reseptorer og signaltransduksjon medregnet cellesykluskontroll, som kan forklare dannelsen av onkogener fra proto-onkogener og viktigheten av tumorsuppressor-gener. Karsinogenese er forklart på gennivå ved å beskrive mutagenese og DNA-reparasjon som forklarer begrepet initiering, i tillegg til på cellenivå pga. omdannelsen av proto-onkogener til onkogener og inaktivering av tumorsuppressor-gener, hvor sistnevnte to prosesser foregår i flere trinn. Viktig er også cellulære forsvarsmekanismer som apoptose og immunsystemet i tillegg til relasjonen mellom telomerase og cellulær krise. Tumorenes cellulære organisasjon og kommunikasjonen mellom tumorceller og andre celletyper samt angiogenese vil bli presentert med gjennomgang av prinsipper for molekylær kreftbehandling hvor cellulære prosesser/molekyler som kan påvirkes og/eller inaktiveres blir presentert. Kurset inneholder et praktisk-orientert prosjektarbeid spesielt knyttet til PhD utdanningen innen kreftbiologi.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Må kjenne til grunnprinsippene i molekylærbiologi.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Faglærer
Arne Klungland, Oddmund Nordgård
Emneansvarlig
Svein Bjelland

Arbeidsformer

Forlesninger, maks 8 timer pr uke, samt et praktisk-orientert prosjektarbeid spesielt knyttet til PhD utdanningen i kreftbiologi.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer. 

Litteratur

Robert A. Weinberg "The Biology of Cancer", 2nd Edition, 2014, Garland.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.11.2019

Historikk