en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO904_1

Utvalgte emner i molekylærbiologi og biologisk kjemi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet gir phd-studenter mulighet til å fordype seg i instituttets forskingsområder samt i sitt eget forskingsområde.

Læringsutbytte

  • God kunnskap om Instituttets forskning innen områder som molekylærbiologi, biomedisin, mikrobiologi, plantefysiologi, bioinformatikk og proteomik, samt oversikt over de viktigste arbeidsteknikkene knyttet til områdene.
  • Detaljert kunnskap om oppbygning og funksjon av cellen og cellebestanddeler, herunder enzymatiske prosesser, transport-, regulerings-, forsvars- og reparasjonsmekanismer.
  • Kunne presentere egne og andres forskningsresultater for et publikum.

Innhold

Forskere presenterer ulike forskningsområder. Områdene som er aktuelle er: DNA reparasjon, vidregående enzymkjemi og kinetikk, signal-transduksjonsmekanismer, post-translatoriske reguleringsmekanismer, kloroplastutvikling, biologiske rytmer og adaptasjonsmekanismer/homeostase. Avhengig av PhD kandidatens planlagte PhD arbeid kan også andre områder være relevant.

Forkunnskapskrav

Master i biologisk kjemi eller tilsvarende.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/1 Bestått - Ikke beståttIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

2 presentasjoner

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hanne Røland Hagland
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Forelesninger og presentasjon av eget arbeid/studium.

Åpent for

PhD-studenter på PhD-studium i kjemi og biovitenskap.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Sentrale publikasjoner innen molekylærbiologi, biomedisin, mikrobiologi, plantefysiologi, bioinformatikk og proteomik. Dybdeartikler med detaljert fokus innen kandidatens og forskningsgruppens forskningsfelt, med fokus på instrumentelle arbeidsteknikker, cellen, cellebestanddeler og makromolekylenes oppbygning, funksjon og regulering.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk