en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO600_1

Næringsmiddelmikrobiologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset omhandler: Matvarer som økologiske nisjer. Aktuelle grupper av mikroorganismer. Infeksjoner og intoksikasjoner knyttet til næringsmidler. Faktorer som påvirker mikroorganismer i næringsmidler. Kvalitative og kvantitative metoder for påvisning av mikroorganismer i næringsmidler. Kvalitetssikring og fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikroorganismer.

Læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskap om forekomst av patogene og kvalitetsforringende mikroorganismer knyttet til næringsmidler. Studenten skal ha spesifikk kunnskap om aktuelle mikroorganismer i de forskjellige råvarer og deres evne til å gi sykdom som infeksjoner eller intoksinasjoner knyttet til næringsmidler. Studenten skal forstå hvordan mikroorganismer vokser, styres og kontrolleres i næringsmidler. Studenten skal ha kjennskap til og forståelse av kvalitative og kvantitative analyser av mikroorganismer i næringsmidler, i teori og praksis. Studenten skal ha kunnskap om fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikroorganismer.

Innhold

Matvarer som økologiske nisjer. Aktuelle grupper av mikroorganismer. Infeksjoner og intoksikasjoner knyttet til næringsmidler. Faktorer som påvirker mikroorganismer i næringsmidler. Kvalitative og kvantitative metoder for påvising av mikroorganismer i næringsmidler. Fysiske, kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikroorganismer. Inaktivering av mikroorganismer og fermenteringsprosesser.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BIO220 eller annet grunnkurs i mikrobiologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringer og laboratorieoppgaver
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort. Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jan Thomas Rosnes
Instituttleder
Ingunn Westvik Jolma, Gro Johnsen

Arbeidsformer

Forelesninger 4 timer pr uke, 5x4 timer laboratorieøvelser.
Undervisningen foregår på norsk eller engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Næringsmiddelmikrobiologi (MOT350_1) 10

Åpent for

Studenter tatt opp på bachelor i biologisk kjemi kan aksepteres derson det er kapasitet til det.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk