en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO590_1

Videregående celle og kreftbiologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset bygger på BIO310 "Grunnleggende molekylær kreftbiologi" og fortsetter med å beskrive egenskaper til stamceller, epigenetikk, telomerenes rolle i aldringen av celler/cellulær krise og tumor-progresjon/invasjon. Forskjellige cellulære interaksjoner som angiogenese er diskutert, og spesielt grundig immunsystemet og den dobbeltrolle immunsystemet spiller mht både beskyttelse mot og promovering av sjukdom. Kurset beskriver også DNA-skader/reparasjon og mutagenese.

Læringsutbytte

Studenten forventes å ha tilegnet seg nok kunnskap til å kunne diskutere viktige molekylære og cellulære mekanismer i normale celler og kreftceller.

Innhold

Kurset diskuterer epigenetikk, stamceller, molekylær og cellulær immunologi, heterotypisk interaksjon og angiogenese, DNA-reparasjon og mutagenese, telomerase og cellulær krise og tumor-progresjon/invasjon/metastasering.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BIO310 Grunnleggende molekylær kreftbiologi
BIO310

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Svein Bjelland
Instituttleder
Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Forelesninger, kollokvier, spørsmål/oppgaver

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk