en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO580_1

Protein biokjemi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Protein biokjemi er en av de raskest voksende områder innenfor de biologiske fagene i dag. Dette emnet omhandler strukturen og funksjonen til proteiner og gir studenten trening i et utvalgt sett med laboratoriemetoder og -teknikker i protein biokjemi.

Læringsutbytte

Fokus er på struktur og funksjon til proteiner. Vitenskapelige konsepter og prinsipper for å undersøke proteiner og deres biokjemiske reaktioner blir forklart og diskutert. Utviklinger og bruk av instrumenter og protokoller i hverdagen for daglig arbeid i et laboratorium er forklart og diskutert og tolking av data i et biokjemi laboratorium blir undervist.

Innhold

1. Prinsippet, 2. Struktur, 3. funksjon og 4. arbeid med proteiner.

Forkunnskapskrav

Dokumentert biokjemi utdanning fra bachelor studier

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FBestemt enkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorieøvinger

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lutz Andreas Eichacker
Ansvarlig laboratorieøvelser
Julie Nikolaisen , Stefanie Lackner , Xiang Ming Xu
Faglærer
Astrid Elisabeth Mork-Jansson
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger per uke og obligatorisk laboratoriekurs. Obligatoriske arbeidskraver for deltakere er innlevering av en skriftlig dokumentasjon om utført eksperimentelle laboratoriums oppgaver, av prosjekt oppgaver, og en skriftlig og munlig presentasjon av en seminararbeid. Alle kravene må foreligge faglæreren i ferdigstillt form innen 4 uker før eksamensdato. Godkjenning av faglærer att studentens dokumentasjonsplikt er oppfyllt er forutsettning for studentens rett til deltakelse i eksamen. Godkjenning må foreligger 3 uker før eksamens dato.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Protein biokjemi (BIO540_1) 10
Protein biokjemi (MBI140_2) 10
Protein biokjemi (MBI140_2) 25

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

En obligatorisk eksaminasjon med graduering. Dette skjer vanligvis ved bruk av flere valg spørsmal og svar og bruk av papir eller elektronisk. En eller flere obligatoriske eksamina og samtaler i løpet av semesteret for interne evaluering av kunnskapsutvikling kan forekommer i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk