en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO580_1

Protein biokjemi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Protein biokjemi er en av de raskest voksende områder innenfor de biologiske fagene i dag. Dette emnet omhandler strukturen og funksjonen til proteiner og gir studenten trening i et utvalgt sett med laboratoriemetoder og -teknikker i protein biokjemi.

Læringsutbytte

Fokus er på struktur og funksjon til proteiner. Vitenskapelige konsepter og prinsipper for å undersøke proteiner og deres biokjemiske reaktioner blir forklart og diskutert. Utviklinger og bruk av instrumenter og protokoller i hverdagen for daglig arbeid i et laboratorium er forklart og diskutert og tolking av data i et biokjemi laboratorium blir undervist.

Innhold

1. Prinsippet, 2. Struktur, 3. funksjon og 4. arbeid med proteiner.

Forkunnskapskrav

Dokumentert biokjemi utdanning fra bachelor studier

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FBestemt enkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorieøvinger og presentasjon

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lutz Andreas Eichacker
Ansvarlig laboratorieøvelser
Julie Nikolaisen
Faglærer
Maria Terese Creighton
Instituttleder
Ingunn Westvik Jolma, Gro Johnsen

Arbeidsformer

Praksis

1 dag med labøvelser pr uke i totalt 7 uker. Obligatoriske arbeidsoppgaver og innleveringer må bli levert og endelige korreksjonskrav oppfyllt for dokumentasjon kan bli akseptert fra faglæreren innen en uke etter siste laboratoriumssarbeider er kompletert. Alle dokumentasjonsplikter må foreligger ferdigstillt for godkjenning innen tre uker før eksamensdato for at studenten kan delta i eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Protein biokjemi (BIO540_1) 10
Protein biokjemi (MBI140_2) 10
Protein biokjemi (MBI140_2) 25

Åpent for

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

En obligatorisk eksaminasjon med graduering. Dette skjer vanligvis ved bruk av flere valg spørsmal og svar og bruk av papir eller elektronisk. En eller flere obligatoriske eksamina og samtaler i løpet av semesteret for interne evaluering av kunnskapsutvikling kan forekommer i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk