en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO570_1

Forsknings- og industriseminarer 1

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset tar opp viktige aspekter ved å gjennomføre et forskningsarbeid samt skriving og presentasjon av arbeidet. Følgende aspekter tas opp: hjelpemidler for litteratursøk, litteratur- og tekstbehandling, etiske prinsipper og unngåelse av plagiat, copyright, og presentasjonsteknikk. Studenter vil få undervisning i hvordan sette opp en foskningssøknad, og bli inndelt i grupper som sammen skal løse en utfordring gitt av relevant industri, eller vitenskapelig karakter. Resultatene fra gruppearbeidet skal presenteres muntlig og leveres inn skriftlig for godkjenning.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne lage en plan for å gjennomføre en forskningsoppgave, dokumentere resultater fra forskningsarbeidet, skrive en vitenskapelig avhandling og presentere forskningsresultater.

Innhold

Kurset tar opp viktige aspekter ved å gjennomføre et forskningsarbeid samt skriving og presentasjon av arbeidet. Følgende aspekter tas opp: hjelpemidler for litteratursøk, litteratur- og tekstbehandling, etiske prinsipper og unngåelse av plagiarisme, copyright, og presentasjonsteknikk. Studenter fremfører en presentasjon av endt gruppearbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Presentasjon av forskingsartikkel og innlevering av gruppearbeid
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Presentasjon av forskingsartikkel1/2 Bestått - Ikke bestått
Innlevering av gruppearbeid1/2 Bestått - Ikke bestått
Obligatorisk presentasjon av gruppearbeidet og obligatorisk innlevering av gruppearbeidet.

Fagperson(er)

Faglærer
Tia Renee Tidwell , Hanne Røland Hagland
Emneansvarlig
Hanne Røland Hagland
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Seminarer presentert av studentene. Obligatoriske arbeidskrav: presentasjon av gruppearbeidet. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer for fullført kurs.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Forsknings- og industriseminarer 1 (BIO530_1) 5
Forsknings- og industriseminarer 1 (MOT250_2) 5
Forsknings- og industriseminarer 1 (MOT250_2) 10

Åpent for

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

K. McMillan & J. Weyers: How to write Dissertations & Project Reports. Pearson, 2011.
Relevant faglitteratur og nyttige nettsteder vil bli gjort tilgjengelig gjennom kurset.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk