en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO500_1

Biofysikalsk kjemi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset omfatter: Grunnleggende reaksjonskinetikk, elementærprosesser og enzymkinetikk. Diffusionskontrollerte reaksjoner, simulasjonsberegninger av kjemiske og fysiologiske prosesser. UV-synlig spectroskopi, fluorescensspektoskopi, fluorescensmikroskopi. Prinsipper til sentrifugering/ultrasentrifuge. Bruk av PC, regneark, og programmering innen fysikalsk og biofysikalsk kjemi.

Læringsutbytte

Etter utført kurs skal studenten kunne:
 • prinsipper i kinetikk/enzymkinetikk
 • beregne levetider på grunnlag av første-ordens halveringstid
 • bestemme eksperimentelt KM og Vmax verdier av enzym-katalyserte reaksjoner
 • forstå betydningen av allosteri i regulering av biokjemiske prosesser
 • estimere diffusjonstider
 • prinsippene om ultrasentrifuge
 • kunne beregne bindingskonstanter
 • prinsippene om reversibel inhibering
 • forstå hvordan pH innvirker på enzymkatalyserte reaksjoner
 • prinsipper for UV-VIS absorpsjons- og fluorescensspektroskopi
 • prinsippene for FRET
 • kunne beregne av bindingskonstanter utfra "isothermal calorimeter" eksperimenter
 • estimere entropi og entalpi-bidragene for bindingskonstanter
 • bruke open-access programmer slik som Berkeley Madonna for matematisk modellering av biokjemiske reaksjoner og prosesser

Etter å ha fullført dette kurset har man god kompetanse for å arbeide med forskningsoppgaver innen enzym-relaterte, spektroskopi-relaterte, kjemiske, biokjemiske og molekulærbiologiske problemstillinger.

Innhold

Grunnleggende reaksjonskinetikk, elementærprosesser og enzymkinetikk. Diffusionskontrollerte reaksjoner, simulasjonsberegninger av kjemiske og fysiologiske prosesser. UV-synlig spectroskopi, fluorescensspektroskopi, fluorescensmikroskopi. Bruk av PC, regneark, og programmering innen fysikalsk og biofysikalsk kjemi.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Generell kjemi fra høgskole eller universitet (KJE150). Kunnskap i biokjemi (BIO200) er av fordel.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - F1)
Matematisk formelsamling (Rottmann).
1) Godkjent, enkel kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorieundervisning, PC-øvinger.
Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Heinz Peter Ruoff
Instituttleder
Ingunn Westvik Jolma, Gro Johnsen
Faglærer
Heinz Peter Ruoff

Arbeidsformer

Fire timer forelesning og seks timer laboratoriekurs pr. uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fysikalsk kjemi (MOT450_1) 10
Biofysikalsk kjemi (MBI110_1) 10

Åpent for

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk