en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO310_1

Grunnleggende molekylær kreftbiologi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset gir innføring i tumor- og kreft-terminologi, celle-transformasjon, vekstfaktorer/reseptorer, signaltransduksjon, cellesykluskontroll, (proto)onkogener, tumorsuppressor-gener og apoptose.

Læringsutbytte

Studenten forventes å ha tilegnet seg kunnskap om de molekylære og cellulære regulatoriske mekanismer viktige i tumor- and kreftbiologi i forhold til normale celler.

Innhold

Kurset begynner med tradisjonell tumor- og kreft-terminologi. Hensikten med kurset er å lære studenten grunnleggende molekylær biologi omkring regulatoriske mekanismer i normale celler som er knyttet til celle-transformasjon. Dette betyr beskrivelse av ulike vekstfaktorer/reseptorer og signaltransduksjon medregnet cellesykluskontroll, som kan forklare dannelsen av onkogener fra proto-onkogener og viktigheten av tumorsuppressor-gener og apoptose.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Må kjenne til grunnprinsippene i molekylærbiologi. 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Svein Bjelland
Faglærer
Rune Småland, Svein Bjelland

Arbeidsformer

Forelesninger og kollokvier.

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet.

Master nivå på Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Robert A. Weinberg "The Biology of Cancer", 2nd Edition, 2014, Garland Science: Chapters 1-9. Detaljer vil bli definert ved kursstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk