en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO310_1

Grunnleggende molekylær kreftbiologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir innføring i tumor- og kreft-terminologi, celle-transformasjon, vekstfaktorer/reseptorer, signaltransduksjon, cellesykluskontroll, (proto)onkogener, tumorsuppressor-gener og apoptose.

Læringsutbytte

Studenten forventes å ha tilegnet seg kunnskap om de molekylære og cellulære regulatoriske mekanismer viktige i tumor- and kreftbiologi i forhold til normale celler.

Innhold

Kurset begynner med tradisjonell tumor- og kreft-terminologi. Hensikten med kurset er å lære studenten grunnleggende molekylær biologi omkring regulatoriske mekanismer i normale celler som er knyttet til celle-transformasjon. Dette betyr beskrivelse av ulike vekstfaktorer/reseptorer og signaltransduksjon medregnet cellesykluskontroll, som kan forklare dannelsen av onkogener fra proto-onkogener og viktigheten av tumorsuppressor-gener og apoptose.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Må kjenne til grunnprinsippene i molekylærbiologi. 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Svein Bjelland
Faglærer
Rune Småland, Svein Bjelland

Arbeidsformer

Forelesninger og kollokvier.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk