en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO300_1

Sykdomslære

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I kurset vil vi gå nærmere inn på hva skjer når kliniske symptomer oppstår, hvilke prosesser/signalveier er involvert når vi føler oss syke, eller gjør at patologiske forandringer opptrer. Vi behandler eksempler fra kreftutviklingen, auto-immune sykdommer, gastro-intestinal trakt, hjerte/kar, nevrologiske sykdommer og diabetes.

Læringsutbytte

Studenter vil få kunnskaper om grunnleggende mekanismer som forårsaker patologiske forandringer og eventuelt senere kliniske symptomer. Hva gjør at vi blir syke og hvilke prosesser spiller en viktig rolle i sykdomsprosessen. Hvordan reagere celler på stress, skade og andre eksterne forandringer (mat, forurensing, mikrober).

Innhold

I kurset vil vi gå nærmere inn på hva skjer når kliniske symptomer oppstår, hvilke prosesser/signalveier er involvert når vi føler oss syke eller gjør at patologiske forandringer opptrer. Vi behandler eksempler fra kreftutviklingen, auto-immune sykdommer, hjerte/kar, nevrologiske sykdommer og diabetes.

Forkunnskapskrav

BIO100 Cellebiologi, BIO110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi, BIO200 Biokjemi

Anbefalte forkunnskaper

BIO220 Mikrobiologi, BIO230 Genteknologi og bioinformatikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk presentasjon

Fagperson(er)

Faglærer
Emiel Janssen , Kristin Jonsdottir
Emneansvarlig
Emiel Janssen

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet.

Master nivå på Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk