en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO230_1

Genteknologi og bioinformatikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset gir en introduksjon til molekylærgenetikk, genregulering, cellesyklusregulering, samt grunnleggende metoder i genteknologi og bioinformatikk.

Læringsutbytte

  • Forstå hvordan gener er oppbygd og mekanismene for genekspresjon.
  • Kjenne til prinsippene for sentrale genteknologiske metoder og metoder for kartlegging av genomer, genetisk variasjon og genekspresjon.
  • Forstå mekanismer for genregulering, både i prokaryoter og eukaryoter.
  • Kjenne til cellesyklusregulering og sammenhengen med kreftutvikling.
  • Ha innledende kunnskaper i bioinformatikk
  • Kunne bruke web-baserte bioinformatikk-verktøy til å løse konkrete oppgaver

Innhold

Kurset starter med å gjennomgå prinsippene for klassisk genetikk i lys av nyere kunnskap om celledeling og kromosomer. Deretter gjennomgås oppbyggingen av gener og mekanismene for genekspresjon. Kurset beskriver videre de mest sentrale genteknologiske metoder, og gir en innføring i molekylærgenetiske prinsipper med hensyn til genregulering, genetisk variasjon og cellesykluskontroll. Moderne metoder for storskala studier av genomer og genekspresjon vil bli presentert. Det vil videre bli forklart hvordan definerte defekter i cellenes kontrollmekanismer kan føre til sykdom som for eksempel kreft. Grunnleggende metoder i bioinformatikk vil bli introdusert og brukt til praktisk oppgaveløsning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BIO100 Cellebiologi, BIO200 Biokjemi, BIO210 Bioteknologi, KJE200 Organisk kjemi 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

To innleveringsoppgaver
To obligatoriske innleveringsoppgaver må være innlevert for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Oddmund Nordgård
Emneansvarlig
Oddmund Nordgård , Heinz Peter Ruoff
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger per uke. Oppgaveløsning med datamaskin som hjelpemiddel.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Genteknologi (MOT190_1) 5
Innføring i bioinformatikk (BBI100_1) 5

Åpent for

Bachelor nivå på Det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Master nivå på Det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

1) Genetics: From Genes to Genomes (Hartwell et al.), McGrawHill, siste utgave. Kapitler annonseres ved kursstart.
2) Bioinformatics and Functional Genomics (Pevsner), Wiley-Blackwell, siste utgave. Kapitler annonseres ved kursstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk